Categories
Polish cases Polish grammar

Polish grammar noun case identification exercises 1

Polish noun case identification

Choose the Polish case.

 1. This is a hat.
  nominative
  accusative
  locative
  genitive

 2. Mark!!!
  accusative
  dative
  vocative
  locative

 3. na ___
  on ___
  locative
  accusative
  instrumental
  genitive

 4. pod stołem
  under the table
  locative
  instrumental
  genitive
  nominative

 5. o ___
  about ___
  genitive
  accusative
  instrumental
  locative

 6. z ___
  with ___
  nominative
  accusative
  locative
  instrumental

 7. We are going by tram.
  instrumental
  genitive
  locative
  accusative

 8. Avery’s house
  accusative
  genitive
  instrumental
  locative

 9. I am giving it to Monika.
  dative
  vocative
  instrumental
  accusative

 10. I do not have my key.
  locative
  instrumental
  genitive
  accusative

 11. I have ___
  genitive
  accusative
  instrumental
  locative

 12. I like ___
  locative
  instrumental
  accusative
  genitive

 13. Lubie góry.
  I like mountains.
  nominative
  accusative
  locative
  genitive

 14. Nie mam czasu.
  I have no time.
  genitive
  instrumental
  locative
  accusative

 15. po ___
  after ___
  genitive
  locative
  accusative
  instrumental

 16. Lecę do Francji.
  I am flying to France.
  dative
  genitive
  accusative
  nominative

 17. przy ___
  by ___
  locative
  accusative
  genitive
  nominative

 18. w ___
  in ___
  accusative
  locative
  vocative
  genitive

 19. dom mojego brata
  my brother’s house
  instrumental
  locative
  vocative
  genitive

 20. Gertha jest Niemką
  Gertha is German
  genitive
  nominative
  instrumental
  locative

 21. Jestem studentem
  I am a student
  nominative
  locative
  genitive
  instrumental

 22. Ewa i Maria są Hiszpankami
  Eve and Mary are Spanish
  instrumental
  locative
  dative
  nominative

 23. Dziewczyny plotkują o swoich chłopcach.
  The girls are gossiping about their boyfriends.
  nominative
  instrumental
  genitive
  locative

 24. I see ___
  accusative
  nominative
  locative
  genitive

 25. Marek pocałował Anię.
  Mark kissed Ania.
  locative
  accusative
  instrumental
  genitive

 26. Wczoraj obejrzałem “Przeminęło z wiatrem”.
  Yesterday I saw “Gone with the wind”.
  accusative
  instrumental
  locative
  genitive

 27. Otworzyłem okno.
  I opened the window.
  genitive
  locative
  dative
  accusative

 28. Robię zdjęcie.
  I am taking a photo.
  instrumental
  accusative
  locative
  genitive

 29. To jest moja rodzina.
  This is my family.
  instrumental
  accusative
  genitive
  nominative

 30. Przeniosłem krzesła do pokoju.
  I moved the chair to the room.
  instrumental
  nominative
  accusative
  genitive

 31. Film był o lasach tropikalnych w Amazonii.
  The film was about the rainforest in Amazonia.
  accusative
  dative
  instrumental
  locative

 32. Myję ręce.
  I am washing my hands.
  accusative
  locative
  instrumental
  genitive

 33. Czytam Garfielda.
  I read Garfield.
  genitive
  nominative
  locative
  accusative

 34. Mówię do niej.
  I am talking to her.
  genitive
  instrumental
  nominative
  accusative

 35. Starałem się mu to wyjaśnić.
  I tried to explain it to him.
  dative
  locative
  genitive
  instrumental

 36. Zmieniłem mieszkanie.
  I changed the apartment.
  accusative
  nominative
  dative
  locative

 37. Sklep jest zamknięty.
  The shop is closed.
  genitive
  locative
  nominative
  accusative

 38. Chłopiec stworzył ogromny zamek z piasku.
  The boy created the enormous sand castle.
  instrumental
  accusative
  genitive
  locative

 39. Wracam z Anglii.
  I am returning from England.
  instrumental
  locative
  genitive
  accusative

 40. To nie jest koniec świata.
  It is not the end of the world.
  genitive
  accusative
  instrumental
  locative

 41. On jedzie autobusem.
  He is going by bus.
  dative
  genitive
  accusative
  instrumental

 42. Znalazłem wiele prezentów pod choinką.
  I found a lot of presents under the Christmas tree.
  instrumental & locative
  genitive & instrumental
  accusative & nominative
  locative

 43. Jestem studentką.
  I am a student.
  locative
  accusative
  instrumental
  genitive

 44. Kot siedzi na dachu.
  The cat is sitting on the roof.
  accusative
  nominative
  genitive
  locative

 45. Niedźwiedź był w jaskini.
  The bear was in the cave.
  dative
  genitive
  instrumental
  locative

 46. Kasia wraca jutro.
  Kate is returning tomorrow.
  vocative
  genitive
  locative
  nominative

 47. Babcia upiekła szarlotkę.
  The grandmother baked the apple pie.
  locative
  accusative
  genitive
  nominative

 48. Strażak uratował kota z płonącego budynku.
  The fireman rescued a cat from a burning building.
  locative
  dative & nominative
  genitive
  accusative & genitive

 49. Nie mogę znaleźć mojej przyjaciółki.
  I can not find my friend.
  accusative
  locative
  instrumental
  genitive

 50. Nie ma męża.
  She does not have a husband.
  instrumental
  locative
  genitive
  nominative

 51. bez sensu
  without sense
  nominative
  locative
  genitive
  accusative

 52. Ufam ludziom.
  I trust people.
  dative
  accusative
  locative
  genitive

 53. Zawsze słucham swojej mamy.
  I always listen to my mother.
  genitive
  vocative
  instrumental
  locative

 54. Potrzebuję wody.
  I need water.
  locative
  instrumental
  genitive
  nominative

 55. Aniu!!!
  nominative
  genitive
  locative
  vocative

 56. looking for ___
  locative
  genitive
  instrumental
  nominative

 57. Kowboj pomógł Mohikanom.
  The Cowboy helped the Mohican.
  nominative
  dative
  instrumental
  locative

 58. Kto idzie do wigwamu?
  Who is going to the wigwam?
  locative
  nominative
  instrumental
  genitive

 59. Czym podróżują dzieci?
  By what means are the children traveling?
  genitive
  instrumental
  locative
  nominative

 60. pod namiontem
  under (or inside) the tent
  accusative
  locative
  instrumental
  genitive

 61. Oni chowają się w beczce.
  They are hiding in the barrel.
  nominative
  locative
  instrumental
  genitive

 62. Chowają się przed duchami.
  They are hiding from the ghost.
  genitive
  instrumental
  dative
  locative

 63. w kuchni
  in the kitchen
  locative
  genitive
  vocative
  instrumental

 64. przy ognisku
  next to the fire
  genitive
  instrumental
  locative
  vocative

 65. I saw the dog.
  nominative
  genitive
  locative
  accusative

 66. I love reading books.
  instrumental
  genitive
  accusative
  nominative

 67. On łapie motyle.
  He is catching the butterfly.
  locative
  instrumental
  accusative
  genitive

 68. Która ryba leży na stole?
  Which fish is on the table?
  dative
  nominative
  locative
  genitive

 69. Jest ranek.
  It is morning.
  instrumental
  genitive
  locative
  nominative

 70. Jestem katolikiem.
  I am Catholic.
  instrumental
  genitive
  locative
  nominative

 71. Szukam klucza do drzwi.
  I’m looking for the key to my door.
  locative
  genitive
  instrumental
  nominative

 72. Nie chciałem nadużyć jego gościnności.
  I didn’t want to take the advantage of his hospitality.
  locative
  instrumental
  nominative
  genitive

 73. Zbieramy grzyby.
  We are picking mushrooms.
  accusative
  genitive
  nominative
  instrumental

 74. dużo ___
  many ___
  dative
  vocative
  locative
  genitive

 75. kilka ___
  a few ____
  nominative
  instrumental
  genitive
  locative

 76. koło ___
  near ___
  nominative
  locative
  instrumental
  genitive

 77. nad ___
  above ___
  genitive
  locative
  accusative
  instrumental

 78. od ___
  since ___
  genitive
  nominative
  instrumental
  locative

 79. na ___
  on ___
  accusative
  dative
  locative
  genitive

 80. dokoła ___
  around ___
  accusative
  genitive
  locative
  vocative

 81. po ___
  after ___
  locative
  vocative
  accusative
  genitive

 82. za ___
  behind ___
  instrumental
  genitive
  locative
  accusative

 83. przed ___
  in front of ___
  accusative
  genitive
  locative
  instrumental

 84. Pożyczam mu pieniądze.
  I am lending him money.
  nominative
  dative
  locative
  accusative

 85. obok ___
  beside ___
  accusative
  genitive
  instrumental
  locative

 86. Brat jest miły.
  My brother is nice.
  accusative
  nominative
  locative
  instrumental

 87. On zna mojego brata.
  He knows my brother.
  locative
  instrumental
  genitive
  accusative

 88. Córka brata jest miła.
  My brother’s daughter is pleasant.
  nominative
  accusative
  instrumental
  genitive

 89. Brat jest miły.
  My brother is old.
  accusative
  locative
  nominative
  genitive

 90. Kocham brata.
  I love my brother.
  genitive
  dative
  accusative
  instrumental

 91. Włosy mojego brata są krótkie.
  My brother’s hair is short.
  nominative
  locative
  accusative
  instrumental

 92. Mój kolega czeka.
  My friend is waiting.
  genitive
  locative
  nominative
  accusative

 93. To jest samochód mojego kolegi.
  This is the car of my friend.
  nominative
  instrumental
  genitive
  accusative

 94. Nie kupuję jabłek.
  I do not buy apples.
  locative
  genitive
  dative
  instrumental

 95. Kupuję jabłka.
  I buy apples.
  locative
  accusative
  genitive
  instrumental

 96. Nie znam Warszawy.
  I do not know Warsaw.
  instrumental
  locative
  accusative
  genitive

 97. Oni znają mojego kolegę.
  They know my friend.
  accusative
  genitive
  locative
  instrumental

 98. Czekam na dwoje dzieci!
  I am waiting for two children!
  genitive
  vocative
  instrumental
  accusative

 99. Pokój ma drzwi.
  The room has doors.
  instrumental
  nominative
  accusative
  genitive

 100. Mam parę kubków.
  I have a few cups.
  instrumental
  genitive
  locative
  accusative

Categories
Polish cases Polish grammar

Polish grammar noun case endings exercises 2

Polish noun case endings

Choose the Polish noun case ending.

 1. Nominative singular masculine thing: dom_


  a

  i

  u

 2. Genitive singular masculine thing: melon_

  owi

  u

  a

 3. Dative singular masculine thing: motocyklow_

  a

  i

  u

 4. Accusative singular masculine thing: pałac_

  a


  i

  u

 5. Instrumental singular masculine thing: wigwam_

  y

  a


  em

 6. Locative singular masculine thing: płoci_

  e

  y

  i

  em

 7. Nominative singular masculine animal: wielbłąd_

  a

  u


  z

 8. Genitive singular masculine animal: muł_

  u

  o


  a

 9. Dative singular masculine animal: homarow_

  i

  a

  u

 10. Accusative singular masculine animal: koziorożc_

  ce

  a

  ie

  em

 11. Instrumental singular masculine animal: śledzi_

  em

  ego

  owi

  iem

 12. Locative singular masculine animal: bawol_

  ego

  e

  owi

  u

 13. Nominative singular masculine person: Mark_

  u

  e

  a

 14. Genitive singular masculine person: burmistrz_

  a

  u

  u

  om

 15. Dative singular masculine person: królow_

  i

  ae

  u

  e

 16. Accusative singular masculine person: Polak_

  e

  a

  i

  u

 17. Instrumental singular masculine person: Amerykanin_


  y

  ego

  em

 18. Locative singular masculine person: strażnik_

  a

  iem

  u

 19. Nominative singular feminine: córka_

  a

  ą


  za

 20. Genitive singular feminine: Kanadyj_

  ci

  ce

  a

  ki

 21. Dative singular feminine: lokomotyw_

  y

  a

  ie

  i

 22. Accusative singular feminine: Francuzk_

  y

  a

  ę

  i

 23. Instrumental singular feminine: Polk_

  i

  a

  e


  ą

 24. Locative singular feminine: cegl_

  u

  a

  e

  y

 25. Nominative singular neuter: zwierz_

  ę

  ą

  e

  a

 26. Genitive singular neuter: bagn_

  ę

  ą

  e

  a

 27. Dative singular neuter: krzesł_

  e

  y

  i

  u

 28. Accusative singular neuter: zwierz_

  ę

  o

  a

  e

 29. Instrumental singular neuter: zwierzęci_

  e

  em

  ę

  ą

 30. Locative singular neuter: jajk_

  ą

  a

  u

  ę

 31. Nominative plural masculine thing: atom_

  ę

  ą

  a

  y

 32. Genitive plural masculine thing: lejk_

  a

  ów

  ą

  owi

 33. Dative plural masculine thing: magnes_

  em

  owi


  om

  ego

 34. Accusative plural masculine thing: stoł_

  i

  o

  y

  owi

 35. Instrumental plural masculine thing: kamieniam_

  i

  e

  a

  u

 36. Locative plural masculine thing: piernika_

  i

  e

  ch

  a

 37. Nominative plural masculine animal: łos_

  a

  e

  ie

  u

 38. Genitive plural masculine animal: hipopotam_

  ów

  a

  owi

  e

 39. Dative plural masculine animal: łosi_

  ów

  em

  e

  om

 40. Accusative plural masculine animal: wilk_

  em

  ie

  i

  ow

 41. Instrumental plural masculine animal: owadam_

  i

  owi

  em

  ie

 42. Locative plural masculine animal: chomik_

  a

  e

  ach

  i

 43. Nominative plural masculine person: Amerykan_

  o

  ow

  ie

  owi

 44. Genitive plural masculine person: żołnierz_

  i


  y

  ie

  owi

 45. Dative plural masculine person: astronaut_

  e


  owi

  om

  a

 46. Accusative plural masculine person: strażak_

  a

  e

  ów

  owi

 47. Instrumental plural masculine person: inspektoram_

  a

  o

  u

  i

 48. Locative plural masculine person: listonosz_

  ow

  ach

  owi

  ów

 49. Nominative plural feminine: Francuzk_

  i

  ie

  ę

  ą

 50. Genitive plural feminine: trąbek_


  om

  em

  owi

 51. Dative plural feminine: cebul_

  om


  ego

  e

  a

 52. Accusative plural feminine: studentk_

  y


  i

  e

  a

 53. Instrumental plural feminine: wyspam_

  a


  i

  e

  u

 54. Locative plural feminine: rękach_

  o


  u

  ów

 55. Nominative plural neuter: gardł_

  e

  i

  a

  ą

 56. Genitive plural neuter: kolan_


  om

  em

  ie

 57. Dative plural neuter: dzieci_

  om


  em

  ów

  owi

 58. Accusative plural neuter: okn_

  e


  u

  i

  a

 59. Instrumental plural neuter: zwierzęta_

  e

  u

  i

  mi

 60. Locative plural neuter: jabłka_

  o

  ch

  u

  i

 61. Nominative singular masculine thing: przemysł_


  o

  u

  i

 62. Locative singular neutor: Słow_

  e

  ie

  u

  o

 63. Dative plural masculine thing: pieniądz_

  e

  a

  om

  o

 64. Accusative singular masculine thing: budynek_

  a


  e

  u

 65. Instrumental singular masculine thing: kraj_

  owi

  e

  a

  em

 66. Locative singular masculine thing: człowiek_

  u

  a

  i

  e

 67. Nominative singular masculine animal: żółw_

  e

  o


  a

 68. Genitive singular masculine animal: tygrys_

  s

  a

  i

  e

 69. Dative singular masculine animal: łabędz_

  y

  iowi

  u

  i

 70. Accusative singular masculine animal: bocian_

  e

  a

  z

  k

 71. Instrumental singular masculine animal: wół_


  em

  ą

  ę

 72. Locative singular masculine animal: ogierz_

  e


  i

  a

 73. Nominative singular masculine person: czarodziej_

  i

  y

  e

 74. Instrumental singular neuter: pudelk_

  y

  iem

  e

  u

 75. Dative singular masculine person: kowboj_

  owi

  i

  e

  u

 76. Accusative singular masculine person: nauczyciel_

  a

  u

  e

  i

 77. Instrumental singular masculine person: bokser_

  e

  u

  ę

  em

 78. Locative singular masculine person: marynarz_

  em

  i


  u

  a

 79. Nominative singular feminine: rodzina_

  a


  ą

  ę

 80. Genitive singular feminine: rad_

  y

  owi

  ego

  ów

 81. Dative singular feminine: policj_

  ów

  ę

  ą


  i

 82. Accusative singular feminine: potęg_

  ę

  i

  a

  u

 83. Accusative singlular neutor: pianino_

  a


  ą

  u

 84. Locative singular feminine: szkol_

  u

  e

  i

  o

 85. Nominative singular neuter: wiosło_


  i

  o

  u

 86. Genitive singular neuter: ciał_

  y

  i

  a

  e

 87. Dative singular neuter: praw_

  o

  e

  i

  u

 88. Accusative singular neuter: wieczko_

  o


  i

  u

 89. Genitive singluar neuter: spoleczenstw_

  a

  e

  u

  i

 90. Locative singular neuter: San Francisco_


  o

  ów

  wi

 91. Nominative singular masculine thing: wiek_


  i

  e

  o

 92. Genitive singular masculine thing: Londyn_


  o

  a

  u

 93. Dative singular masculine thing: słup_

  em

  o

  owi

  i

 94. Accusative singular masculine thing: rynek_


  a

  u

  ą

 95. Instrumental singular masculine thing: teren_

  en

  u

  y

  em

 96. Locative singular masculine thing: bank_

  a


  y

  u

 97. Nominative singular masculine animal: wróbel_

  e

  a

  u

 98. Locative singular masculine personl: szlachcic_

  u

  e

  a

  i

 99. Dative singular masculine animal: konik_

  owi

  em

  e

  a

 100. Accusative singular masculine animal: renifer_

  owi

  em

  ów

  a

Categories
Polish cases Polish grammar

Polish grammar cases in sentences exercises 3

Polish grammar cases in sentences

Choose the Polish noun.

 1. To jest ___.
  This is a cat.

  kot

  kota


  koty

  koti

 2. To jest moja ___.
  This is my family.

  rodzina

  rodziną

  rodzine

  rodzino

 3. To nie jest koniec ___.
  It is not the end of the world.

  światą


  światy

  świata

  świate

 4. Nie mam ___.
  I have no time.

  czasy

  czasu

  czasa

  czas

 5. Dom mojego ___.
  My brother’s house.

  brata

  bratem

  brate

  brat

 6. Nie mogę znaleźć mojej ___.
  I can not find my friend.

  przyjaciółk

  przyjaciółkę

  przyjaciółku


  przyjaciółki

 7. Lubię ___.
  I like mountains.

  góry


  góra

  gór

  góryego

 8. Dom mojego ___.
  My brother’s house.

  brata

  bratem

  brate

  brat

 9. Zabieram psa do ___.
  I take my dog to the park.

  parkowi

  parka

  park

  parku

 10. Otworzyłem ___.
  I opened the window.

  okna

  oknie

  okno


  oknu

 11. Marek pocałował ___.
  Mark kissed Ania.

  Anię

  Anią

  Aniowi

  Aniego

 12. Robię ___.
  I am taking a photo..

  zdjęci

  zdjęciy

  zdjęca

  zdjęcie

 13. Starałem się ___ to wyjaśnić.
  I tried to explain it to Mark.

  Markowi

  Mark

  Marek

  Marku

 14. Zawsze słucham swojej ___.
  I always listen to my mother.

  mamy

  ma

  ma

  mamowi

 15. Zaproponowano jej ___.
  She was offered the job.

  pracę


  prace

  praca

  pracu

 16. Ufam ___.
  I trust the people.

  ludziem

  ludziowi

  ludzio

  ludziom

 17. Jestem ___.
  I am Catholic.

  katolikiom

  katoliky

  katoliką

  katolikiem

 18. Dziewczyny plotkują o swoich ___.
  The girls are gossiping about their boyfriends.

  chłopcay

  chłopcowi

  chłopców

  chłopcach

 19. Kowboj pomógł ___.
  The Cowboy helped the Mohikan.

  Mohikanomin

  Mohikanomy

  Mohikanomowi

  Mohikaninowi

 20. Przeniosłem krzesła do ___.
  I moved the chair to the room.

  pokoj

  pokoju

  pokoją

  pokojowi

 21. Kot siedzi na ___.
  The cat is sitting on the roof.

  dacha

  dachuę

  dachu

  dachuo

 22. Film był o lasach tropikalnych w ___.
  The film was about the rainforest in Amazonia.

  Amazonii

  Amazoni

  Amazony

  Amazone

 23. Myję ___.
  I am washing my hands.

  ręcę

  ręce

  ręcy

  ręceą

 24. Zmieniłem ___.
  I changed the apartment.

  mieszkanie


  mieszkany

  mieszkani

  mieszkanię

 25. Babcia upiekła ___.
  The grandmother baked the apple pie.

  szarlotką

  szarlotka

  szarlotko

  szarlotkę

 26. Strażak uratował kota z płonącego ___.
  The fireman rescued a cat from a burning bulding.

  budynky

  budynke

  budynku

  budynka

 27. Indiana Jones odkrył ___.
  Indiana Jones discovered the treasure.

  skarby

  skarba

  skarb

  skarbesz

 28. Bank udzielił mu ___.
  The bank gave him a loan.

  pożyczka

  pożyczku

  pożyczki

  pożyczkowi

 29. Gertha jest ___.
  Gertha is German.

  Niemka

  Niemke

  Niemką

  Niemkę

 30. Znalazłem wiele prezentów pod ___.
  I found a lot of presents under a Christmas tree.

  choinkę

  choinka

  choinką

  choinke

 31. jedzie ___.
  He is going by bus.

  autobusemy

  autobusy

  autobusowi

  autobusem

 32. Nie ma ___.
  She does not have a husband.

  meze

  meza

  mezo

  mezu

 33. Zawsze slucham swojej ___.
  I always listen to my mother.

  mama

  mamo

  mamusz


  mamy

 34. Wiara może przenosić ___.
  Faith can move the mountains.

  górski

  górka

  góri

  góry

 35. Książe spotkał ___.
  The prince met the princess.

  księżniczke

  księżniczkę

  księżniczki

  księżniczko

 36. Potrzebuje ___.
  I need water.

  wodo

  woda

  wod

  wody

 37. Szukam klucza do ___.
  I’m looking for a key to my door.

  drzwie

  drzwi

  drzwo

  drzwy

 38. Nie chcialem naduzyć jego ___.
  I didn’t want to take the advantage of his hospitality.

  gościnnośco

  gościnnośca

  gościnnoście

  gościnności

 39. Dotknąłem niedzwiedzia w ___.
  I touched the bear in the zoo.

  zooy

  zoo

  zoowi

  zok

 40. Jest dużo sniegu na ___.
  There’s a lot of snow on the ground.

  ziemi

  ziemie

  ziemy

  ziemib

 41. Kot siedzi na ___.
  The cat is sitting on the roof.

  dachu

  dacha

  dachach


  dachuo

 42. Jestem ___.
  I am going by (driving) of car.

  samochod

  samochode

  samochodm

  samochodem

 43. pisze ___.
  He is writing with a pencil.

  ołówkie

  ołówkięm

  ołówkii

  ołówkiem

 44. Dał koniowi ___.
  He gave the horse an apple.

  jabłkeo

  jabłkoy

  jabłko

  jabłku

 45. Józef nie zwierza się swojej ___ z tego, co zrobił.
  Josef doesn’t confess to his mother what he did.

  mami

  mamieć

  mamie

  mam

 46. Prezydent przeznaczył milion dolarów na rzecz ___.
  The president donated one million dollars to the orphanage.

  sierocińco


  sierocińcą

  sierocińca

  sierocińcae

 47. Jerzy sprzyja ___.
  George did the favour for Mark.

  Markowi

  Markey

  Markego

  Marku

 48. Jestem ___.
  I am a student.

  studen

  student

  studente

  studentem

 49. Portier ukłonił się ___.
  The doormen greeted the guests.

  gościoma

  gościome

  gościomowi

  gościom

 50. Jaun i Maria są ___.

  Hiszpankamo

  Hiszpankami

  Hiszpankamie

  Hiszpankowi

 51. Jestem ___.

  Amerykan

  Amerykanin

  Amerykane

  Amerykanie

 52. Niedźwiedź był w ___.
  The bear was in the cave.

  jaskine

  jaskino

  jaskini

  jaskinowi

 53. Spałem pod gołym ___.
  I was sleeping under the naked sky.

  niebeme

  niebem

  niebe

  niebach

 54. Nie schudlem zbyt ___.
  I haven’t lost much weight.

  duz

  duzo

  duza

  duzą

 55. On ma zbyt duzo ___.
  He has too much money.

  pieniedzy

  pieniedzi

  pieniedzów

  pieniedza

 56. W kolejce jest duzo ___.
  There are many people in line.

  ludze

  ludza

  ludze


  ludzi

 57. On nie ma zadnych ___i.
  He has no furniture.

  meble

  mebli

  meblo

  mebl

 58. Czarne jest przeciwne w stosunku do ___.
  Black is opposite to white.

  bialy

  biala


  bialowi

  bialego

 59. Mój komputer ma ___.
  My computer has a virus.

  wiruso


  wirusę

  wirusa

  wirusą

 60. Dom Marka jest blisko jeziora lecz naprzeciwko ___.
  Mark’s house is near the lake but opposite the park.

  park

  parku

  parkowi

  parkach

 61. Kopernik stwierdził, iż Ziemia kraży wokół ___.
  Copernicus said, that the Earth rotates around the sun.

  slońcy

  slońca

  slońce

  slońco

 62. Dwóch podróżnych odpoczywało pod ___.
  Two travellers were resting under the tree.

  drzewemi

  drzewem

  drzewe


  drzew

 63. Zapalił fajkę ___.
  He lit the peacepipe.

  pokojo


  pokoje

  pokoju

  pokoja

 64. Biżuteria była w ___.
  The jewellery was in the safe.

  sejfię

  sejfia

  sejfie

  sejfi

 65. Po ___ poszliśmy do mnie.
  After the movie we went to my place.

  filmy

  filmski

  filmu

  filmie

 66. Stałem obok niej przy ___.
  I stood by her at the alter.

  ołtarz

  ołtarzu

  ołtarzus


  ołtarzusi

 67. ___ jest daleko od Chicago.
  Warsaw is far from Chicago.

  Warszaw

  Warszawa

  Warszawsa

  Warszawo

 68. Centrum sklepowe jest naprzeciwko ___.
  The shopping mall is opposite the cinema.

  kino


  kiną

  kinę

  kina

 69. Dziela Picassa wyprzedzaly ___, w których zyl.
  The works of Picasso were ahead of his time.

  czaso

  czasy

  czasi

  czasami

 70. Marka ___ do jogi jest pomarańczowa.
  Mark’s yoga mat is orange.

  matoko

  matą

  mata

  mat

 71. W ___ pije się dużo piwa.
  In Germany they drink a lot of beer.

  Niemczechy

  Niemcze

  Niemczech


  Niemczami

 72. Mam dużo piegów na ___.
  I have a lot of freckles on my nose.

  nosiey

  nosey

  nosi

  nosie

 73. Spotkamy się o ___.
  We will meet at five o’clock.

  piątejo

  piąte

  piątej

  piątami

 74. Muzyka była na ___.
  The music was on the CD.

  płyca

  płyco

  płycie

  płycego

 75. Zamierzam wziąć urlop w ___.
  I’m going to take my vacation in the summer.

  lato

  lecie


  lata

  latem

 76. Na niebie widziałem spadającą ___.
  In the sky I saw a falling star.

  gwiazde

  gwiazdę

  gwiazda

  gwiazdą

 77. ____!!!
  Mark!!!

  Mark

  Markusz

  Marku

  Marka

 78. Biernat z ___.
  Biernat of Lublin.

  Lublin

  Lublina

  Lubliną

  Lubliny

 79. Z ____.
  From Boston.

  Boston

  Bostony

  Bostonego

  Bostonu

 80. Jedzie ___.
  He is going by bus.

  autobusem

  autobusey

  autobusęm

  autobusu

 81. Jedzie ___.
  He is going by train.

  pociagiem

  pociagie

  pociagi


  pociago

 82. Jedzie ___.
  He is going by tram.

  tramwajemi

  tramwajem

  tramwajai

  tramwaj

 83. To jest ___.
  This is Agnes.

  Agnieszk

  Agnieszką


  Agnieszkę

  Agnieszka

 84. Ma 22 ___.
  He is 22 years old.

  lata

  lat

  latem

  lato

 85. Używam ___.
  I use paint.

  farbo

  farbie

  farba

  farby

 86. Kto ma ___?
  Who has a car?

  Samochódy

  Samochódi

  Samochód

  Samochódem

 87. Buduję ___.
  I am building a house.

  domo

  domu

  dom

  domami

 88. To jest babci ___.
  This is granma’s prescription.

  recepte

  recept

  receptą


  recepta

 89. Mówię po ___.
  I speak Polish.

  polsku

  polskie

  polską

  polski

 90. Mark jest ___.
  Mark is a dentist.

  dentystą


  dentysta

  dentystem

  dentysto

 91. Kasia jest ___.
  Kaisa is a lady.

  panią

  pania

  panie

  pani

 92. Ona jest ___.
  She is Polish.

  Polk

  Polki

  Polkon

  Polką

 93. Przepraszam za ___.
  Sorry about the mess.

  bałag

  bałagy

  bałagam

  bałagan

 94. W przyszłym ___.
  Next year.

  rok

  roka

  roku

  rocky

 95. W ___.
  At home.

  dom

  domo


  domie

  domu

 96. Dobry ___.
  Good evening.

  wieczóry

  wieczóri

  wieczór

  wieczórami

 97. Do ___.
  See you tomorrow.

  Jutr

  Jutrą

  Jutra

  Jutrem

 98. Drogi ___.
  Dear Mark.

  Markusz

  Mark

  Marka

  Marku

 99. Płacić ___.
  Pay in cash.

  gotówke

  gotówka

  gotówką

  gotówkami

 100. Raz w ___.
  Once a week.

  tygodniue

  tygodni

  tygodnia

  tygodniu

 101. Zdałem ___.
  I passed my exam.

  egzamine

  egzaminam

  egzaminy

  egzamin

Categories
Polish cases Polish grammar

Polish grammar adjective cases exercises 4

Polish grammar adjective cases

Choose the Polish adjective.

 1. ___ domy
  small houses

  małe

  mało


  małę

  mała

 2. Dostalem bardzo ___ pieniedzy za moje mieszkanie.
  I got very little money for my flat.

  male

  maló

  mala

  malo

 3. Ja mam ___ portfel.
  I have a black wallet.

  czarnego

  czarny

  czarni

  czarna

 4. Ty masz ___ portfel.
  You have a red wallet.

  czerwony

  czerwoni

  czerwami

  czerwo

 5. Ja mam ___ ogród.
  I have a small garden.

  mało

  mała

  małe

  mały

 6. Ty masz ___ ogród.
  You have a big garden.

  dużo

  duży


  duża

  dużą

 7. Ja mam ___ parasol.
  I have a yellow umbrella.

  żółty

  żółti

  żółta

  żółte

 8. Ty masz ___ parasol.
  You have a blue umbrella.

  niebie

  niebo

  niebieski

  niebiesky

 9. Ja mam ___ szalik.
  I have a long scarf.

  długo

  długa

  długi

  długy

 10. Och! Ci ___studenci!
  Oh, those bad students!

  żle

  żla

  żlo


  żli

 11. Nie mam w domu ___ telewizora.
  I don’t have a broken television at home.

  zepsut

  zepsutego

  zepsutem

  zepsute

 12. Nie znalazlem ___ balonika!
  I didn’t find the pink baloon.

  rózowe

  rózowego

  rózowegy

  rózoweowi

 13. Nie usypialem ___ Oli.
  I didn’t put tired Ola to sleep.

  zmeczon

  zmeczone

  zmeczonej

  zmeczonejy

 14. Nie umylem ___ podlogi.
  I didn’t wash the dirty floor.

  brud

  brudn

  brudne

  brudnej

 15. Miszkanie ___ Marka.
  Big Mark’s appartment.

  Wielkiego

  Wielkie

  Wielki

  Wielk

 16. Nie mam ___ samochodu.
  I don’t have a sporty car.

  sporty

  sporti

  sportowego

  sportę

 17. Spacerowalem ___ miasta.
  I walked aroud the city.

  wokóla

  wokólu

  wokóle

  wokól

 18. Czuje sie samotny wsród tych ___ sie ludzi.
  I feel lonely amoung those boastful people.

  chelpiacy

  chelpiacyach

  chelpiace

  chelpiacych

 19. Rybacy zlowili duzo ___ ryb.
  The fisherman caught a lot of rare fish.

  rzady


  rzadkichy

  rzadkich

  rzadkach

 20. ___ studenci
  bad students

  zla

  zle

  zli

  zlie

 21. ___ telewizor
  a broken television

  zepsut

  zepsuti

  zepsute

  zepsuty

 22. ___ balonik
  a pink baloon

  rózowe

  rózowo

  rózow

  rózowy

 23. ___ Ola
  tired Ol

  zmeczona

  zmeczon

  zmeczonowy


  zmeczoną

 24. ___ podloga
  a dirty floor

  brudnó

  brudno

  brudną

  brudna

 25. ___ pies
  a docile dog

  potulne

  potulni


  potulny

  potulnii

 26. ___ zadanie
  a challenging task

  wyzywajac

  wyzywajacę

  wyzywajace

  wyzywajacu

 27. To jest ___ chlopiec.
  It is a good little boy.

  mala dobra


  male dobre

  maly dobry

  mali dobry

 28. Sprzeciwilem sie ___ studentom.
  I disagreed with the bad students.

  zlyem

  zlym

  zlyom

  zlyim

 29. Przygladam sie temu zepsutemu telewizorowi.Naprawilem ___ telewizor.
  I’m looking at the broken television.

  zepsuto

  zepsuta

  zepsute

  zepsuty

 30. Dziwię się ___ Oli.
  I’m surprised with tired Ola.

  zmęczone

  zmęczonei

  zmęczonj


  zmęczonej

 31. Wyrzucilem z sali ___ studentów.
  I kicked the bad students out of the classroom.

  zly

  zlych

  zli

  zla

 32. Nie wiem po co kupiłam ten ___ telewizor.
  I don’t know why I bought this broken television.

  zepsut

  zepsuty

  zepsuto

  zepsutów

 33. Nadmuchalem ___ balonik.
  I blew the pink baloon up.

  rózowem

  rózowik

  rózow

  rózowy

 34. Zamiotlem ___ podlogę.
  I swept the dirty floor.

  brudne

  brudnage

  brudną

  brudnem

 35. Zaświecilem ___ lampę.
  I turned on the pink light.

  różowa

  różow


  różową

  różowe

 36. Patrzylem na ___dziewczyny.
  I was watching the beautiful girls.

  pieknę

  piekne

  piekn

  piekno

 37. Znalazlem ___ motyla pomiedzy kwiatami w ogrodzie.
  I found a colorful butterfly between flowers in the garden.

  kolorow

  kolorowe

  koloroweg

  kolorowego

 38. Mam ___ ból glowy.
  I have a horrible headache.

  okropni

  okropne

  okropna

  okropny

 39. Archeolodzy odkryli ___ skarb.
  The archeologists discovered the priceless treasure.

  bezcenne

  bezcennu

  bezcenny

  bezcenni

 40. Pirat mial ___ twarz.
  The pirat had a scary face.

  przerażajac

  przerażajacą

  przerażajaca

  przerażajacy

 41. Poslałam ___ córke po chleb.
  I sent my oldest daughter to buy bread.

  starszo

  starsze

  starsza

  starszi

 42. Słońce oświetlało ___ polanę w lesie.
  The sun illuminated the small meadow in the forest.

  małe

  mało

  mała

  małą

 43. Imprezowalem ze ___ studentami.
  I partied with the bad stdents.

  złym

  złymi

  złymy

  złymo

 44. Poszedlem do serwisu z ___ telewizorem.
  I went the television service with the broken television.

  zepsutym

  zepsutyem

  zepsutyiem

  zepsutymy

 45. Biegne z ___ balonikiem.
  I’m running with a pink baloon.

  rózowiem

  rózowyiem

  rózowyom

  rózowym

 46. Spaceruje ze ___ Ola.
  I’m walking with tired Ola.

  zmęczoną

  zmęczona

  zmęczony

  zmęczono

 47. Zastanawiam się nad tą ___ propozycją.
  I’m considering this boring offer.

  nudną

  nude

  nudna

  nagi

 48. Jerzy siedzial w ___ fotelu jedzac platki.
  George was sitting in a comfortable chair eating cornflakes.

  wygodny

  wygodnyi


  wygodnya

  wygodnym

 49. On jest ___ Amerykaninem.
  He is a pleasant American.

  sympatycznye

  sympatycznyem

  sympatycznym

  sympatyczny

 50. On jest ___ doktorem.
  He a handsome doctor.

  przystojnem


  przystojny

  przystojnyme

  przystojnym

 51. Jedziemy ___ tramwajem.
  We are going by an old tram.

  starym

  starynm

  stary

  starie

 52. Czekam przed ___ pomnikiem.
  I am waiting in front of a big monument.

  wielkiem

  wielkime

  wielkim

  wielkima

 53. ___ balon jest ponad miastem.
  A pink balloon is above the city.

  Rózow

  Rózowy

  Rózowe

  Rózowi

 54. Ciagle mysle o tamtych ___ studentach.
  I keep on thinking about those bad students.

  zlyego

  zlyem

  zlych


  zlyach

 55. Rozmawiam o ___ telewizorze.
  I’m talking about the broken television.

  zepsutym

  zepsutyem

  zepsutymi

  zepsutyowy

 56. Rozmysłam o ___ baloniku.
  I’m thinking about the pink baloon.

  rózowyem

  rózowyiem

  rózowym

  rózowymo

 57. Witam sie ze ___ Ola.
  I’m greeting tired Ola.

  zmeczone

  zmeczona

  zmeczoną

  zmeczon

 58. Rozmawialismy o ___ gwiazdach filmowych.
  We were talking about glamorous movie stars.

  wspanialychi

  wspanialych

  wspanialycih

  wspanialyich

 59. Po ___ posilku zasnalem.
  After the big meal I fell asleep.

  obfity

  obfitym

  obfityem

  obfiti

 60. Ubrania zostaly pozostawione przy ___ rzece.
  The clothes were left by the sparkling river.

  wartki

  wartkie

  wartkiej

  wartkiem

 61. Marze o ___ Swietach Bozego Narodzenia.
  I’m dreaming of a white Christmas.

  bialach

  bialo

  bialy

  bialych

 62. Filizanka lezala na ___ stole.
  The cup was lying on a green table.

  zielonym

  zieloniem

  zielonyo


  zieloni

 63. Sprzeczalismy o ___ sens zycia.
  We were quarreling about the real sense of life.

  prawdziwi

  prawdziwy

  prawdzego

  prawdziwa

 64. Kon stal przed ___ wozem.
  The horse was standing in front of a huge cart.

  ogromnymi

  ogromny


  ogrom

  ogromnym

 65. ___ duch w niebie.
  The great spirit in the sky.

  Wielkie

  Wielk

  Wielki

  Wielka

 66. ___ duch.
  The great spirit.

  Wielk


  Wielkie

  Wielki

  Wielkę

 67. To jest ___ dziewczynka.
  It is an ugly girl.

  brzydką

  brzydkę

  brzydke

  brzydka

 68. Jestem ___.
  I am old.

  stari

  stary

  staro

  starą

 69. To jest ___ dom.
  It is a small house.

  malo

  male

  mali

  maly

 70. To jest ___ dom.
  It is a big house.

  duz

  duzy

  duze

  duzo

 71. To jest ___ kwiatek.
  It is a yellow flower.

  zólte

  zólta

  zóltą

  zólty

 72. To jest ___ kwiatek.
  It is a red flower.

  czerwow

  czerwon

  czerwoni

  czerwony

 73. To jest ___ samochód.
  It is a green car.

  zielony

  zielego


  zielach

  zieliem

 74. To jest ___ samochód.
  It is a blue car.

  niebiesky

  niebieskie

  niebieskii

  niebieski

 75. To jest ___ most.
  It is an old bridge.

  staro


  stara

  starą

  stary

 76. To jest ___ most.
  It is a new bridge.

  nowa

  nowe

  nowi

  nowy

 77. To jest ___ pies.
  It is a good dog.

  dobre

  dobra

  dobry

  dobrach

 78. To jest ___ pies.
  It is a bad dog.

  zla

  zle

  zly

  zli

 79. To jest ___ woda.
  It is a hot water.

  goracy

  goraci

  goraca

  goracą

 80. To jest ___ woda.
  It is a cold water.

  zimną

  zimny

  zimna

  zimniem

 81. To jest ___ kolo.
  It is a brown circle.

  brazowo

  brazowy

  brazowe

  brazowi

 82. To jest ___ kolo.
  It is a pink circle.

  rózowo

  rózowe

  rózowó

  rózowę

 83. To jest ___ lózko.
  It is a long bed.

  dluga

  dlugi

  dluge

  dlugie

 84. To jest ___ lózko.
  It is a short bed.

  krótkie


  krótke

  krótki

  krótky

 85. To jest ___ mezczyzna.
  It is a tall man.

  wysoka

  wysoky

  wysokie

  wysoki

 86. To jest ___ mezczyzna.
  It is a short man.

  niska

  niską

  niskie

  niski

 87. To jest ___ dziewczynka.
  It is a beautiful girl.

  piekną

  piekna

  pieknie

  piekny

 88. To jest ___ dziewczynka.
  It is an ugly girl.

  brzydka

  brzydky

  brzydski


  brzydke

 89. Jestem ___.
  I am old.

  staro

  stara

  stare

  stary

 90. Jestes ___.
  You are young.

  mloda

  mlody


  mlode

  mlodie

 91. Jestem ___.
  I am lazy.

  leni

  leniw

  leniwy

  leniwyi

 92. ___ sie.
  I am afraid.

  Bojego


  Bojach

  Boja

  Boje

 93. Jestem ___.
  I am worried.

  zmartwion

  zmartwionem

  zmartwioni

  zmartwiony

 94. Jestes ___.
  You are sleepy.

  spiace

  spiacy

  spiaco

  spiaci

 95. Jestes ___.
  You are nice.

  mily

  milo

  mila

  mile

 96. ___ mi sie.
  I am bored.

  Nudzie

  Nudzia

  Nudzo

  Nudzi

 97. Jestem ___.
  I am in love.

  zakochano

  zakochane

  zakochani

  zakochany

 98. Jestem ___.
  I am happy.

  szczesliwy

  szczesliwe

  szczesliwi

  szczesliwo

 99. Jestem ___.
  I am beautiful.

  piekną

  piekna

  piekne


  piekno

 100. Nie widzialem tam ___ studentów.
  I haven’t seen the bad students.

  zlyche

  zlyach

  zly

  zlych

Categories
Polish cases Polish grammar

Polish grammar noun case identification lesson l

Polish  noun case identification

Polish Grammar objective

The objective of this lesson is to understand, what is a noun case, which noun case to use in a sentence, to prepare you for how to read the Polish grammar case tables.

Polish Noun endings depend on three things

 • Number: singular or plural
 • Gender: masculine, feminine or neuter
 • Case: nominative, genitive, dative, accusative, instrumental, locative, vocative.

Number

Singular or plural. Example: house or houses.

Polish noun genders

Nouns have one of three genders in Polish. They are masculine, feminine or neuter

Masculine nouns

Masculine nouns usually end with a consonant, but there are some exceptions, usually relating to occupations:
Mezczyznaman, Kierowca – driver, Dentystadentist.

Feminine nouns

Feminine nouns usually end in the letter a. Here are some common exceptions: PaniMrs, lady, Nocnight, Sólsalt.

Neuter nouns

Neuter nouns usually end in o or e. Lózkobed, Wejscieentrance, Imiefirst name. Polish words relating to occupations normally have both masculine and feminine forms. Student, StudentkaNauczyciel, Nauczycielka.

Polish grammar cases

The purpose of this section is to understand what a case is and when to use which of the seven Polish cases. A case is the context the noun is used in the sentence. The context of the noun in the sentence will determine which case category it is classified to. To understand these Polish case classifications is the most difficult part of Polish grammar, so do your best.

Polish, like Latin or Russian, has cases. Cases have many functions, but they mostly allow the speaker to convey ideas with fewer words, as the endings on the words tell the listener what the sentence is about. Some people argue Polish cases really replace or reiterate English prepositions. But there is more to it, as you will see. Which case to use is really based on the context of the sentence.

What are the most important cases? The most common Polish cases are nominative (dictionary form) and accusative, which account for almost 65% of the Polish cases. The nominative, accusative, genitive, and locative account for over 90% of the Polish cases!

Does English have cases? Yes. English used to be rich with cases before the Norman invasion in 1066 A.D, now it has only remnants.

Let’s look at two examples of English pronoun cases, I and she. “I own this house”, “This is MY house”, “This house is MINE”, “This house belongs to ME”. This is the same word but in different ways. The form changes with the case it is used in. More: “SHE is the one I love”, “I am in love with HER”.

Although not a true case another English example is the use of ‘s to show possession. “This is Mark’s house.” The Polish case is similar: Ten jest dom Marka. The noun ending of ‘Mark’ changes in both languages.

Polish grammar cases in detail

Nominative

Subject of the sentence. Answers the questions: What is it? Who is it? It is a Park. What is it? A park. It is Mark. Who is it? Mark. The park is green. What is green? The park. The man is walking. Who is walking? the man.

Usually used with the verb “to be”.

Genitive

The genitive case has five uses:

 • Indicated possession, replaces the English word for ‘of’, answers the question: Whose is it? Of what is it? Mark’s house (or the house of Mark). The cat’s tail.
 • When the negative ‘nie’ (not) is used in what would normally be the accusative case. Answers the question: What is not here? I do not have a bike.
 • Follows certain verbs such as słuchać (to listen to) and szukać (to look for) I am listing to the CD player. I am looking for my watch
 • Used after the prepositions od( from, since) do (to, into) dla (for), kolo (near, by) z/ze (out of, from). I am going to Krakow . I have been happy since my birthday.
 • Used to express quantity, There are many boxes, There are only a few eggs.

Dative

Generally related to the English preposition “to”, that is doing something “to”.

Answers the question: to what? To who? I am giving the book to Marta I am lending Marta the book. Used with verbs like Dawać-give to Pomagać-help to Pozyczać-lend to.

Accusative

The direct object of most verbs; the object of some prepositions.

Answers the questions: What is the action is about? Whom the action is about? I see the tree. I see what? The tree. I see Mark. I see who? Mark. We would like to visit Krakow. What would you like to visit? Krakow. I have a new dress. What do you have? A new dress.

Most common verbs used: I see, I have, I like.

Other examples: I am going to buy a plane ticket. I am going to buy what? A plane ticket. I am going to sell my car. I am going to sell what? My car.

The accusative also follows preposition that indicate going towards or motion. Przez-through Na-on, to, towards, for I am going to the market. I am waiting for my love. I will be on vacation. I am walking through the building.

Instrumental

Generally related to the English preposition ‘with’ or ‘by’ when referring to transportation.

Answers the questions-whom am I doing something with? With what am I doing something with? I am talking on the phone with Joseph. I am traveling by train. This is also a case of location, most commonly used with “Z” or with.” also Przed-in front of Nad-above Pod-under, bellow Za- behind.

Locative

Case of location.

Answers the questions: who I am talking about? What is it on?

Used with some prepositions, often showing location. On, about, this is the case of location.” Na-on W-in Przy-by, at Po-after o-about On the plane, On the street, In the building ,We are talking about the movie star.

Vocative

Answers the questions who or what are you calling – rarely used do not learn it.

To call someone from a distance.

Examples of Polish grammar cases with George Washington as the noun.

Nominative
This is George Washington.
Genitive
George Washington’s house.
Dative
I am giving a dollar to George Washington.
Accusative
I see George Washington.
Instrumental
I am talking with George Washington.
Locative
The hat is on George Washington.
Vocative
George Washington! Come here. Did you chop down that cherry tree?!
Categories
Polish cases Polish grammar

Polish grammar noun case endings lesson 2

Polish noun case endings

The purpose of this lesson is to show examples of how the endings change in noun cases.

Examples of Polish grammar.

Nominative-

Dom->Dom

House

Samochód -> Samochód

Car

Łąka -> Łąka

Meadow

Ptak -> Ptak

Bird

Drzewo -> Drzewo

Tree

Łyżka -> Łyżka

Spoon

Droga->Droga

Road

Światło->Światło

Light

Twarz->Twarz

Face

Księżyc->Księżyc

Moon

Genitive-

Dom->Domu

House

Samochód -> Samochodu

Car

Łąka -> Łąki

Meadow

Ptak -> Ptaka

Bird

Drzewo -> Drzewa

Tree

Łyżka -> Łyżki

Spoon

Droga->Drogi

Road

Światło->Światła

Light

Twarz->Twarzy

Face

Księżyc->Księżyca

Moon

Dative-

Dom->Domowi

House

Samochód -> Samochódowi

Car

Łąka -> Łące

Meadow

Ptak -> Ptakowi

Bird

Drzewo -> Drzewu

Tree

Łyżka -> Łyżce

Spoon

Droga->Drodze

Road

Światło->Światłu

Light

Twarz->Twarzy

Face

Księżyc->Księżycowi

Moon

Accusative-

Dom->Dom

House

Samochód -> Samochód

Car

Łąka -> Łąkę

Meadow

Ptak -> Ptaka

Bird

Drzewo -> Drzewo

Tree

Łyżka -> Łyżkę

Spoon

Droga->Drogę

Road

Światło->Światło

Light

Twarz->Twarz

Face

Księżyc->Księżyc

Moon

Instrumental-

Dom->Domem

House

Samochód -> Samochódem

Car

Łąka -> Łąką

Meadow

Ptak -> Ptakiem

Bird

Drzewo -> Drzewem

Tree

Łyżka -> Łyżką

Spoon

Droga->Drogą

Road

Światło->Światłem

Light

Twarz->Twarzą

Face

Księżyc->Księżycem

Moon

Locative

Dom->Domu

House

Samochód -> Samochódzie

Car

Łąka -> Łące

Meadow

Ptak -> Ptaku

Bird

Drzewo -> Drzewie

Tree

Łyżka -> Łyżce

Spoon

Droga->Drodze

Road

Światło->Światle

Light

Twarz->Twarzy

Face

Księżyc->Księżycu

Moon

Vocative

Dom->Domie

House

Samochód -> Samochodzie

Car

Łąka -> Łąko

Meadow

Ptak -> Ptaku

Bird

Drzewo -> Drzewo

Tree

Łyżka -> Łyżko

Spoon

Droga->Drogo

Road

Światło->Światło

Light

Twarz->Twarzy

Face

Księżyc->Księżycu

Moon

Polish cases are hard the way you need to learn Polish noun cases is drilling, like I present in the exercises section.