Polish grammar prepositions exercises 6

Polish prepositions

Choose the best Polish word.

 1. Książka jest ___ stole.
  The book is on the table.

  na

  obok


  przy

  w

 2. Jesteśmy ___ restauracji.
  We are in the resurant.

  przy


  w

  od

  nad

 3. To jest ___ mnie.
  It is beside me.

  za

  przede

  przy

  obok

 4. Jedziemy ___ pociągu.
  We are riding on the train.

  na

  w

  między

  przez

 5. Co jest ___ pudle?
  What is in the box?

  za

  do

  w

  obok

 6. Kto jest ___ zasłoną?
  who is behind the curtain?

  za

  z

  pod

  po

 7. Czy jesteśmy ___ domu?
  Are we near home?

  blisko

  daleko

  naprzeciw

  za

 8. Stoję ___ księgarnią.
  I am standing in front of the bookstore.

  obok

  między

  przy

  przed

 9. Ona płacze ___ dykotece.
  She is crying at the disco.

  w

  na

  do

  pod

 10. Chłopiec jest ___ samochodzie.
  The boy is in the car.

  na

  od

  pod

  w

 11. ___
  right

  naprzeciwko

  prawo

  lewo

  z przodu

 12. ___
  left

  lewo

  prawo

  za

  obok

 13. ___
  straight

  lewo

  prosto

  prawo


  pomiędzy

 14. ___
  opposite

  obok

  przed


  prosto

  naprzeciwko

 15. ___
  in

  do

  w

  od

  na

 16. ___
  on

  na


  w

  z

  za

 17. ___
  under

  nad

  obok

  przed

  pod

 18. ___
  next to

  wzdłuż

  między

  obok

  od

 19. ___
  behind

  za

  z

  przy

  do

 20. ___
  in front of

  przy

  nad

  obok

  przed

 21. ___
  up

  w gorę

  obok

  w dół

  na bok

 22. ___
  down

  w górę ł

  wzdłuż

  przed

  w dół

 23. ___
  near

  od

  między


  blisko

  nad

 24. ___
  far


  daleko

  za

  do

 25. ___
  here

  tam

  tutaj

  blisko

  obok

 26. ___
  there

  tu

  przy

  tam

  przed

 27. ___ rogiem
  round the corner

  za

  pod

  obok

  w

 28. ___ ulicy
  along the street

  przez

  na

  wśród

  wzdłuż

 29. ___ most
  over the bridge

  przez

  przy

  po

  przed

 30. ___ park
  through the park

  przed

  przy


  przez

  po

 31. ___ jest bank?
  Where is the bank?

  gdzie

  skąd

  który

  kiedy

 32. Czy jest tu ___ okolicy bank?
  Is there a bank near here?

  za

  w

  do

  na

 33. Jak mogę dojść ___ banku?
  How can I get to the bank?

  na

  od

  w

  do

 34. Czy może mi Pani/Pan/Państwo wskazać drogę ___ banku?
  Can you tell me the way to the bank?

  do

  z

  przy


  przez

 35. Jest ___ rogiem.
  It is around the corner.

  z

  za

  w

  obok

 36. Jest ___ ___.
  It is on the right.

  na prawo

  na lewo


  prosto

  z tyłu

 37. Jest ___ ___.
  It is on the left.

  na prawo


  na wprost

  na lewo

  naprzeciwko

 38. Jest ___.
  It is not far.

  niedaleko

  blisko

  obok

  przy

 39. Jest ___.
  It is near here.

  z tyłu

  daleko

  w pobliżu

  na prawo

 40. Jest ___.
  It is over there.

  tu

  na

  w

  tam

 41. Jest ___ fryzjera.
  It is opposite the hairdresser.

  na prawo

  na lewo

  naprzeciwko

  między

 42. Jest ___ kina.
  It is next to the cinema.

  obok

  przy

  z tyłu


  gdzieś

 43. Idź ___ tej ulicy.
  Go along this street.

  wszerz

  wzdłuż

  po

  obok

 44. Idź ___.
  Go straight ahead.

  po

  w lewo

  za

  prosto

 45. Idź ___ z park.
  Go through the park.

  przez

  przy

  przed

  po

 46. ___.
  Turn around.

  prosto

  zawróć

  wzdłuż

  poprzez

 47. Skręć ___ ___.
  Turn right.

  w prawo

  w lewo

  między

  spośród

 48. Skręć ___ ___.
  Turn left.

  z tyłu

  w prawo

  w lewo

  zawróć

 49. Patrz ___ ___.
  Look up.

  w górę

  pod górę

  z góry

  na górę

 50. Patrz ___ ___.
  Look down.

  w lewo

  w dół

  w bok

  do tyłu

 51. Patrzę ___ twoje oczy.
  I am looking into your eyes.

  do

  od

  w

  na

 52. Patrzę ___ ciebie.
  I am looking at you.

  w

  za

  nad

  na

 53. Chleb ___ masła.
  Bread without butter.

  z

  bez

  od

  między

 54. Ten kwiat jest ___ ciebie.
  This flower is for you.

  do

  z

  od

  dla

 55. Idę ___ szkoły.
  I am going to school.

  od

  do

  na

  obok

 56. Wracam ___ szkoły.
  I am coming from the school.

  ze

  z

  spośród


  ponad

 57. Ona mieszka ___ centrum.
  She lives near the center.

  daleko

  obok

  blisko

  w

 58. Niemcy ___ ___ Polską ___ Francją.
  Germany is between Poland and France.

  leżą obok…a

  leżą między…a

  leżą spośród…a

  leżą wzdłuż…a

 59. Roślina jest ___ oknie.
  The plant is on the window.

  w

  po

  na

  przy

 60. Samolot jest ___ nami.
  The plane is above our heads.

  nad


  pod

  w

  na

 61. Co jest ___ chłodu?
  What is the opposite of cold?

  obok

  przed

  przeciwieństwem

  podobieństwem

 62. Rozmawiamy ___ naszych relacjach.
  We are talking about our relationship.

  o

  u

  na

  przy

 63. Ona siedzi ___ mnie.
  She is sitting besides me.

  nad

  pod

  obok

  w

 64. Jestem___ Bostonu.
  I am from Boston.

  z

  do

  przy

  blisko

 65. Jadę ___ Bostonu.
  I am going to Boston.

  obok

  w

  ku

  do

 66. ___ obiedzie.
  After dinner.

  przy

  w czasie


  po

  przed

 67. ___ horyzontem.
  Beyond the horizon.

  na

  pod

  za

  naprzeciwo

 68. Biegnę ___ wiatr.
  I am running against the wind.

  za

  z

  pod

  na

 69. Ona stoi ___ mną.
  She is standing in front of me.

  przy

  obok

  za

  przede

 70. Duch przeszedł ___ścianę.
  The ghost went through the wall.

  przez

  do

  wzdłuż

  obok

 71. Autobus przejechał ___ nas.
  The bus went by us.

  przy

  obok

  do

  od

 72. Usiedliśmy ___ gałęzi.
  We sat on the bench.

  na

  przed

  nad

  w

 73. Wybiegłem ___ domu.
  I ran out of the house.

  do

  naprzeciw

  wzdłuż

  z

 74. Spaceruję ___ tobą.
  I am walking with you.

  od

  w

  z

  za

 75. Idę ___ tobą.
  I am walking behind you.

  obok

  przy

  przed

  za

 76. Strona jest ___ ksiażce.
  The paper is in the book.

  w

  do

  na


  blisko

 77. Obserwowałem ją ___ okno.
  I watched her through the window.

  w

  nad

  pod

  przez

 78. Ona obejrzała się ___ mną.
  She looked back at me.

  na

  za

  do

  przy

 79. Ja nie jestem ___ samochodzie.
  I am not in the car.

  z

  po

  w

  przed

 80. My rozmawialiśmy ___ telefon.
  We were talking on the phone.

  na

  w

  za

  przez

 81. Piszę ___ zeszycie.
  I am writing in the book.

  w

  po

  na

  do

 82. Poniedziałek jest ___ wtorkiem.
  Monday is before Tuesday.

  obok

  przed

  za

  po

 83. Środa jest ___ wtorku.
  Wednesday is after Tuesday.

  po


  przed

  za

  przy

 84. Indianin jest ___ wigwamie.
  The indian is in the wigwam.

  nad

  pod

  przed

  w

 85. Kowboj jest ___ koniu.
  The cowboy is on the horse.

  nad

  na

  naprzeciw

  wzdłuż

 86. Kowboj zszedł ___ konia.
  The cowboy is off the horse.

  po

  od

  na

  z

 87. Kowboj leży ___ ziemi.
  The cowboy is laying on the ground.

  na

  pod

  przed


  za

 88. Indianin jest ___ lesie.
  The indian is in the forrest.

  na

  w

  nad

  między

 89. Eskimos jest ___ iglo.
  The eskimo is in the inglu.

  pod

  wzdłuż

  po

  w

 90. Pingwin jest___ lodzie.
  The penquin is on the ice.

  od

  w

  z

  na

 91. Foka jest ___ wodzie.
  The seal is in the water.

  w

  na

  obok

  pod

 92. Statek jest ___ morzu.
  The ship is in the sea.

  wzdłuż

  pomiędzy

  na

  w

 93. Owca jest ___ statku.
  The sheep is on the ship.

  pod

  do

  od

  na

 94. Ona sprzedaje muszle ___ plaży.
  She sells seashells on the seashore.

  przed

  w

  po


  na

 95. Pierścionek jest ___ jej palcu.
  The ring is on her fingue.

  wokół

  na


  wzdłuż

  obok

 96. Kapelusz jest ___ jego głowie.
  The hat is on his head.

  na

  przez

  do

  z

 97. Jemy ___ świecach.
  We ate by candleliight.

  nad

  obok

  przy

  przed

 98. Ona jest ___ TV.
  She is on TV.

  na

  w

  za

  od

 99. Oglądam ją ___ TV.
  I am watching her on TV.

  między

  obok

  wzdłuż


  w

 100. Anioły są ___ niebie.
  Angels are in heaven.

  w


  na

  za

  nad


Posted

in

by

Tags:

Comments

5 responses to “Polish grammar prepositions exercises 6”

 1. Bartek

  Jest parę błędów w tych ćwiczeniach:
  – w 9. literówka “dykotece” zamiast “dyskotece” (poza tym częściej używa się wyrazu dyskoteka jako określenia imprezy, niż miejsca gdzie się odbywają; bardziej naturalnie jest powiedzieć “na dyskotece”, choć to zależy też od kontekstu wypowiedzi),
  – 36. i 37. powiedziałbym “jest po prawej (po lewej)”, a nie “na prawo”,
  – 38. prawidłowa odpowiedź to “niedaleko”,
  – w 68. prawidłową formą powinno być “Biegnę pod wiatr”.
  Pozdrawiam

 2. Jon Wood

  q63 should be “she is sitting beside me” (not besides)
  q88 should be forest (not forrest)
  q89 should be igloo (not inglu)
  q90 should be penguin (not penquin)
  q95 should be finger (not fingue)
  q97 should be candlelight (not candleliight)

  Cheers,
  Jon

 3. Lucy

  86: The English should read, ‘The cowboy gets off the horse’ or ‘dismounts from the horse.

 4. ian chapman

  I am starting to learn Polish and I am really grateful for these helpful exercises, many thanks.

 5. Patrycja

  This is a great help. I need all of the practice I can get for prepositions, especially with all of the different noun endings.
  Many thanks.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.