Polish grammar questions exercises 10

Polish grammar questions

Choose the Polish number or question.

 1. ___ ___ ___?
  What is this?

  czym to jest

  gdzie to jest


  co to jest

  który to jest

 2. ___ ___?
  Who is that?

  co to


  kto to

  co tam

  gdzie to

 3. ___ ___?
  Where are you from?

  skąd jesteś

  gdzie jesteś

  kim jesteś

  czym jesteś

 4. ___ ___?
  Who am I?

  kto tam

  kto to

  kim jestem

  kim jesteś

 5. ___ ___ ___?
  With whom are you speaking?

  o kim mówisz

  z kim rozmawiasz

  z kim rozmawiałeś

  o czym mówisz

 6. ___ ___ ___?
  Who called you?

  kto tu wołał

  kto cię zawołał

  kogo się woła

  kto mnie wołał

 7. ___ ___
  Where are you going?

  skąd jesteś

  która godzina

  kto to

  gdzie idziesz

 8. ___ ___ ___?
  Why did you say that?

  do kogo mówisz

  o czym mówisz

  kiedy to powiedziałeś

  dlaczego to powiedziałeś

 9. ___ ___ ___?
  How do you do that?

  co tam robisz

  jak to robisz

  czemu to robicie


  kiedy to zrobisz

 10. ___ ___?
  When are we going?

  gdzie idziemy

  kiedy idziesz

  kiedy idziemy

  jak idziesz

 11. ___ ___ ___?
  Is it far?

  czy to daleko

  czy jest blisko


  gdzie będzie bliżej

  którędy jest dalej

 12. ___ ___ ___ ___?
  Which one do you like?

  komu z nich ufasz

  który ci się podoba

  dokąd w końcu jedziesz

  od kogo to wiesz

 13. ___ ___?
  Where are you living?

  skąd jesteś

  dokąd idziesz

  gdzie mieszkasz

  skąd pochodzisz

 14. ___ ___ ___?
  How much does it cost?

  ile masz lat

  która jest godzina

  ile to kosztuje

  gdzie teraz idziesz

 15. ___ ___ ___?
  To whom are you giving it to?

  komu to dajesz

  co to jest

  gdzie to będzie

  o kim mówisz

 16. ___ ___ radiowej słuchasz?
  Which radio station are you listening to?

  czyjej stacji

  jakiej stacji

  kto stacja

  gdzie stacja

 17. ___ ___ ___?
  What is it about?

  o kogo chodzi

  jak to działa

  gdzie to jest

  o co chodzi

 18. ___ ___ ___?
  Which one is yours?

  kto tam jest

  który jest twój

  czyje to jest

  kogo to widzę

 19. ___ ___ do ciebie?
  Which one belongs to you?

  kto należał

  który należy

  którego należałoby

  komu należy

 20. ___ ___ ___?
  How old are you?

  ile to kosztuje

  gdzie to jest

  ile masz pieniędzy

  ile masz lat

 21. ___ ___?
  What time is it?

  która godzina

  kto to

  ile masz

  kiedy będziesz

 22. ___ ___ ___?
  Whose book is this?

  kogo to książka

  czyja to książka

  jaka to książka

  gdzie ta książka

 23. ___ ___ ___?
  Who are you with?

  o kim to

  kim ty jesteś

  z kim jesteś

  kiedy tu będziesz

 24. ___ ___ ___?
  Who are you giving it to?

  komu to dajesz

  kto to daje

  czemu to dałeś

  co tam dajecie

 25. ___ ___?
  Where do you live?

  gdzie jesteś

  skąd jesteś

  gdzie mieszkasz

  gzie jestdziesz

 26. ___ są moje okulary?
  Where are my glasses?

  gdzie

  skąd

  jak

  czemu

 27. ___ ___ się patrzysz?
  What are you looking at?

  na kogo

  na co

  po co

  po którym

 28. ___ ___?
  What do you like?

  jak widzisz

  co lubisz

  jak lubiłeś

  co robisz

 29. ___ ___ ___?
  How long have you worked?

  jak długo jechałeś

  jaką masz pracę

  jak długo pracowałeś

  jak daleko pracujesz

 30. ___ ___ cię odwiedzić?
  Should I visit you?

  kiedy mogę

  czy powinienem

  jak mogę


  mam może

 31. ___ ___ ___ ___.
  This is not mine.

  to nie jest twoje

  ta jest dla mnie


  tamto jest dla niego

  to nie jest moje

 32. ___ ___ nie kocha.
  Nobody loves me.

  nikogo ciebie

  nikt cię

  nikt mnie

  niczego tobie

 33. ___ ___.
  I am not driving.

  nie prowadzę


  nie prowadzisz

  nie prowadzimy

  nie prowadzą

 34. ___ ___ ___.
  I have none.

  niczego nie chcę

  nie mam nic

  nic to nic

  wszystko albo nic

 35. ___ ___ ___ ___.
  Here is not here.

  to nie jest tam

  tu nie jest tu

  tu nie są te

  to nie było tak

 36. ___ ___ ___, ___ szukałem.
  It is not the one I was looking for.

  to jest ten, któremu

  tam jest taki, który

  to nie takie, których


  to nie ten, którego

 37. ___ ___ powstaje ___ ___.
  Nothing comes from nothing.

  nie ma…do kogo

  niczego nie…z nijakich

  nic nie…z niczego

  nie rzadko…od zera

 38. ___ ___ ___ ___ ___, ___ ___ ___.
  If you are not for us you are against us.

  jeśli nie jesteś dla nas, jesteś przeciw nam


  jeżeli nie ma od was, jest od nich

  jaki nie jesteś dla nas, byłeś przeciw naszym

  jeśli niczym jesteś dla nas, jesteś od nich

 39. Nie ___ ___ ___?
  Do you not believe in yourself?

  wierzycie w nas

  wierzy w siebie

  wierzysz w nas

  wierzysz w siebie

 40. Nie ___ ___?
  Are you not finished yet?

  skończyłeś jeszcze


  skończyłeś wreszcie

  skończyliśmy dotąd

  skończyliśmy wtedy

 41. ___ stopa ___ ___ ___ ___ ręka.
  My foot is bigger than my hand.

  moja…jest mniejsza jak moja

  mojej…jest większa niż mojej


  moja…jest większa niż moja

  mój…jest mniej od moim

 42. ___ napój ___ ___ ___ ___.
  My drink is sweeter than hers.

  mój…jest słodszy niż jej

  moja…jest słodka jak jego

  moich…jest słodki od ich

  mnie…jest słodyczą dla niej

 43. ___ ___ ___ bystra ___ ___ klasie.
  She is the smartest in her class.

  ona była najmniej…dla jej

  on jest najbardziej…w jego

  ona jest najbardziej…w swojej

  on jest najmniej…dla swojego

 44. Ona ___ ____ włosy.
  She has the nicest hair.

  mieć najładniej

  ma najładniejsze

  ma najładniejszej

  mamy najładniejszych

 45. Jego włosy ___ ___ ___ ___.
  His hair is longer than mine.

  jest dłuższe od moich

  są długie jak moje


  są dłuższe niż moje

  jest długi od moje

 46. ___ żarty są ___ po drinku.
  His jokes are more funny after drink.

  jemu…zabawniejsze

  jego…zabawniejsze

  jej…zanawne


  jemu…zabawne

 47. To jest ___ książka ___ ___ czytałem.
  This is the longest book I ever read.

  najdłuższa…jaką kiedykolwiek

  najdłużej…jak jakikolwiek

  najdłuższe…jakie gdziekolwiek

  najdłuższe…jakie jakikolwiek

 48. On jest ___.
  He is the youngest.

  najmłodziej

  najmłodszy

  najstarszy

  najstarzej

 49. Ona jest ___.
  She is the oldest.

  najmłodszy

  najmłodsza

  najstarszy

  najstarsza

 50. On jest ___ od ___.
  He is younger than her.

  młodsza…jej

  młodszy…niego

  młodsza…nas

  młodszy…niej

 51. To lato jest ___ ___ ___.
  This summer is warmer than the last.

  cieplej od zeszły

  cieplejsze od zeszłego

  ciplejsza do zeszłej

  cieplej niż zeszłemu

 52. Wiosna jest ___ ___ niż zima.
  The spring is wetter than the winter.

  bardzo mokra

  bardziej mokrzejsza

  bardzo mokra

  bardziej mokra

 53. ___ ___ ___ w tłumie.
  He moved quickly through the crowd.

  poruszał się szybciej

  poruszam się szybko

  poruszał się szybko

  poruszać się szybciej

 54. Ona ___ ___.
  She asked politely.

  zapyta uprzejmie

  zapytała uprzejmie

  zapytała uprzejma

  zapytać uprzejmy

 55. ___ pięknie ubrana ___ ___.
  She was dressed beautifully for the ball.

  była…do balu

  był…na bal

  byłam…do bala

  była…na bal

 56. On mieszka ___ ___ ___.
  He lives on the first floor.

  na pierwszym piętrze

  na pierwsze piętro

  na pierwsze piętra

  na pierwszym piętra

 57. Ona mieszka ___ ___ ___.
  She lives on the second floor.

  na drugim piętro

  na drugie piętro

  na drugim piętra

  na drugim piętrze

 58. Oni mieszkają na ___ ___.
  They live on the third floor.

  trzecie piętro

  trzecim piętrze

  trzeciego piętra

  trzech pięter

 59. Jesteśmy na ___ ___.
  We are on the fours floor.

  czwartym piętrze

  czwarte piętro

  czwarty pięter

  cztery piętra

 60. ___ ___ jest na ___ ___?
  Is he on the fifth floor?

  czy my…piąte piętro

  czy on…piętnastym piętrze

  czy on…piątym piętrze

  czy ona…pięćdziesiątym piętrze

 61. ___ ___ ___ bułki.
  I want two bread rolls.

  ja chciałam dwóch

  ja chciałabym dwoje

  ja chcę dwójkę

  ja chcę dwie

 62. Jej ___ urodziny.
  Her sixth birthday.

  szósty

  szóste


  szóstej

  sześć

 63. Jego ____ podróż.
  His tenth travel.

  dziesieć

  dziesięciu

  dziesiętna

  dziesiąta

 64. Ona ___ ten film ___ razy.
  She watched this film three hundred times.

  obejrzała…trzynasty

  obejrzał…trzysta

  obejrzy…trzydziesty

  obejrzała…trzysta

 65. Jest ___.
  It is five o’clock.

  pięć

  piąta

  pięciu

  piątka

 66. Jest ___ ___.
  It is five-thirty.

  piąta trzynaście

  piąty trzydzieści

  piąta trzy

  piąta trzydzieści

 67. Jest ___ ___ ___.
  It is quarter to five.

  za kwadrans piąta

  za piętnaście pięć

  za pięć piąta

  za kwadrans pięć

 68. Jest ___ minut ___ ___.
  It is ten minutes after four.

  dziesiąty…do czwarty

  dziesięć…po czwartej

  dziesięciu…przed czwartą

  dziesięć…za czwartą

 69. Jest ___.
  It is noon.

  północ

  popołudnie

  przedpołudnie

  południe

 70. Ja ___ ___ dwa ___.
  I will give you two dollars.

  dam mu…dolary

  dam tobie…dolara

  dam ci…dolary

  dam się…dolar

 71. Ja opowiadam ___ ___ ___.
  I am talking about seven people.

  o siedem osobach

  o siedmu osobach

  do siedmiu osób

  po siedem osób

 72. Ja jestem z ___ osobami.
  I am with ten people.

  dziesięć

  dziesiąty

  dziesięcioma

  dziesięciu

 73. ___!
  Hello!

  cześć

  witam

  dobranoc

  papatki

 74. ___ ___.
  Good morning.

  dzień doberek

  dzień dobry

  miłego dnia

  miły ranek

 75. ___ ___.
  Good afternoon.

  dzień dobry

  dobry wieczór

  dobrej nocy

  udanego dnia

 76. ___ ___.
  Good evening.

  dzień dobry

  dobrej nocy

  miłego wieczoru

  dobry wieczór

 77. ___!
  Bye!

  witam

  cześć

  nara

  żegnaj

 78. ___ ___.
  Goodbye.

  dobrego dnia

  do jutra


  do widzenia

  dobrej nocy

 79. ___ ___.
  I don’t understand.

  nie wiem

  nie mam

  nie rozumiem

  nie znam

 80. ___ ___ ___?
  How are you?

  jak ci idzie


  jak się czujesz

  co tam słychać

  jak się masz

 81. ___, ___.
  Fine, thank you.

  dobry, dziekuję

  dobrze, dziękuję

  dobrze, dziękują

  dobry, dzięki

 82. ___ ___ ___ ___?
  What’s your name?

  jak on się nazywa

  jak ty się nazywasz


  jak masz na imię

  jak mam na imię

 83. ___ ___ ___ Marek.
  My name is Mark.

  mam na imiona

  mam na imię

  moje nazwisko to

  nazywam się jak

 84. ___ ___ ___.
  Nice to meet you.

  miło cię poznać

  miło cię widzieć

  miło było poznać


  miło było znać

 85. ___ ___?
  Where are you from?

  gdzie mieszkasz


  skąd jesteś

  gdzie idziesz

  skąd jedziesz

 86. ___ ___ ___.
  I am from America.

  jestem z Ameryka

  jest z Ameryki

  jestem z Ameryki

  jest z Ameryka

 87. ___.
  Thank you.

  dziekował

  dziękują

  dziękuję

  dziękować

 88. ___.
  Excuse me.

  wytłumacz

  przeproś

  przepraszam

  proszę

 89. ___ ___.
  I am sorry.

  wybaczam ci

  przykro mi

  przepraszam wszystkich


  taki przykry

 90. ___.
  Please.

  błagam

  prosiłem


  zapraszam

  proszę

 91. ___.
  Yes.

  nie


  może

  tak

  dobrze

 92. ___.
  No.

  nikt

  nigdy

  tak

  nie

 93. ___.
  I would like.

  chcieć

  chciałbym

  chcesz

  chcieliby

 94. ___?
  Do you have?

  masz

  mam

  mają

  mamy

 95. ___ ___ ___?
  How much is it?

  która jest godzina

  ile masz lat

  jak dużo macie


  ile to kosztuje

 96. ___ ___.
  Please repeat.

  proszę bardzo

  proszę powtórz

  prosiłem znowu

  prosi wciąż

 97. ___ ___ ___?
  What do you do for work?

  jak długo pracujesz

  jaką lubisz pracę

  jaki masz zawód

  czemu nie pracujesz

 98. ___ ___?
  Who are you.

  kto to

  kim jesteś

  kto był

  kim jest

 99. ___ ___ robić dla przyjemności?
  What do you like to do for fun?

  co lubisz

  gdzie lubisz

  kto lubić

  kogo lubią

 100. ___ ___ ___ przykład.
  This is the best example.

  to są najlepiej

  te są najlepsze

  to jest najlepszy

  ta jest najlepsza


Posted

in

by

Tags:

Comments

3 responses to “Polish grammar questions exercises 10”

 1. Jon Wood

  Again, great set of exercises, and I’m pleased to discover that I know the answers to almost all of them! Must be making progress. Couple of issues to iron out:

  Duplicated questions (in my opinion)
  13 and 25
  3 and 85
  14 and 95

  I think q46 should read “His jokes are funnier after a drink”, similarly, q47 should read “This is the longest book I have ever read”. I know they may seem pedantic points, but I think they’re important considering this is a grammar website.

  Q59 should read “We are on the fourth floor”

  Cheers,

  Jon

  1. Mark Biernat

   Thank you very much Jon, I really need to upgrade and improve this Polish grammar site. I have many ideas.

 2. Nat

  7. It is not Gdzie idziesz, but Dokąd idziesz? Polish people usually make this mistake in this question, so you can use “gdzie” but it is not correctly.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.