Polish grammar verbs future tense exercises 9

Choose the Polish future tense verb conjugation.

 1. ___ ___ sklepu.
  I will be going to the store.

  pójdziesz od

  pójdę do


  poszłam do

  pójdą od

 2. Ja ___ ___ ___.
  I will be riding the train.

  będą jadą pociagiem

  będziesz jechać pociągu

  będę jechać pociągiem

  będziecie jedziecie pociągiem

 3. Ja ___ ___ ___.
  I will be driving the car.

  będę prowadzić samochód

  będziesz prowadzić samochodem

  będzie prowadziła samochód

  będą prowadzili samochodem

 4. Ty ___ ___ ___ ___.
  You will be riding on the train.

  bedzie jechać w pociągu

  będzimy jechać do pociag

  będziesz jechać w pociągu

  będziesz jechać na pociągu

 5. Ty ___ ___ ___.
  You will be driving the car.

  bedą prowadzili samochód

  będziemy prowadzić samochodem

  bedę prowadził samochodzie

  będziesz prowadzić samochód

 6. Ty ___ ___ ___ ___.
  You will be walking to the store.

  będziesz chodzić do sklepu

  będę iść do sklepu

  będzie chodziła w sklepie

  będą chodzili po sklepie

 7. Ona ___ ___ na ławce.
  She will be sitting on the bench.

  będzie siedział

  będzie siedziała

  będę siedzieć

  będziecie siedzieli

 8. ___ ___ ___ TV.
  We will be watching TV.

  wy będziecie oglądać

  my będziemy oglądamy


  wy będziecie oglądali

  my będziemy oglądać

 9. Ja ___ ___ tu.
  I will live here.

  będę żyć

  być żyła

  byłam żyłam


  będę żyję

 10. Ona ___ ___ tam.
  She will live there.

  będą żyły

  będziemy żyli

  będziesz żyć

  będzie żyć

 11. On ___ ___.
  He will be singing.

  być śpiewa

  będziesz śpiewać

  będą śpiewać

  będzie śpiewać

 12. Oni ___ ___.
  They will be speaking.

  będą mówić

  będą mówi

  być powie

  będziecie mówili

 13. My ___ ___.
  We will ask you.

  zapytam cię

  zapytamy cię

  zapytaliśmy cię

  zapytaj cię

 14. My ___.
  We will see.

  zobaczyliśmy

  zobaczy

  zobaczę

  zobaczymy

 15. Ty ___.
  You will think.

  pomyślisz

  pomyślał

  pomyślą

  pomyślę

 16. Ona ___.
  She will feel.

  poczują

  poczujemy

  poczuje

  poczujecie

 17. On ___.
  He will believe.

  uwierzą

  uwierzy


  uwierzymu

  uwierzycie

 18. Oni ___ ___.
  They will work.

  będziemy pracowali

  będziecie pracowałć

  będziesz pracowała

  będą pracować

 19. Oni ___ ___ ___.
  They will be learning.

  będą się uczą

  będą się uczyć

  będę się uczył

  będzie się uczyć

 20. My ___ ___.
  We will work.

  będzie pracował

  będziemy pracować

  będą pracować

  będę pracowała

 21. Oni ___ ___.
  They will be studying.

  będziemy studiować

  będziesz studiować

  będą studiować

  będę studiować

 22. Ona ___ ___.
  She will practice.

  będzie ćwiczyć

  będa ćwiczyli

  będę ćwiczył


  będą ćwiczyć

 23. ___ ___.
  We will play.

  będziemy gramy

  będziemy graliśmy

  będziemy grać

  będziesz grał

 24. Ja ___ ___.
  I will drink.

  będą pili

  będą pić

  będzie pić

  będę pić

 25. On ___.
  He will eat.

  zje

  zjem

  zjesz

  zjemy

 26. Ona ___ ___.
  She will be strong.

  będzie silną

  będzie silna

  będę silny

  bedzie silnym

 27. On ___ ___ ___.
  He will be in London.

  będziesz w Londyn

  będzie do Londynu

  będziecie z Londynu

  będzie w Londynie

 28. Ona ___ ___ ___.
  She will be in Paris.

  będzie w Paryżu

  będzie w Paryż

  będę w Paryża

  będą w Paryżu

 29. Ja ___ ___ ___.
  I will have a dog.

  będziesz mieć psa

  bedę mieć pies

  będę mieć psa

  będzie mieć psa

 30. My ___ ___ ___.
  We will have a dog.

  będziemy mieć psa

  będziemy mieliśmy psa

  będziemy mieć pies

  będziemy mię psu

 31. Nie ___ ___ ___.
  I will have no time.

  będę mieć czasa

  będę mieć czasu

  będę mieć czas

  będe mieć czasem

 32. Ja ___.
  I will be.

  będziesz

  byłem


  będzie

  będę

 33. Ty ___.
  You will be.

  będziesz

  będziecie

  będą

  będziemy

 34. Ona ___.
  She will be.

  była

  będą

  będę

  będzie

 35. My ___.
  We will be.

  będzie

  będziemy

  będą

  będziesz

 36. Oni ___.
  They will be.

  będziemy

  będziesz

  będą

  był

 37. Te dziewczyny ___.
  Those girls will be.

  będą

  będzie

  będziecie

  byli

 38. Ci ___ ___.
  These men will be.

  mężczyzną będziecie

  mężczyźni będziemy

  mężczyzną będziesz

  mężczyźni będą

 39. Ci mężczyźni i kobiety ____.
  Those men and women will be.

  będzie

  będę

  będziesz

  będą

 40. My ___ ___.
  We will be going out.

  będziecie wychodzić

  będą wychodzić

  będziemy wychodzić

  będziesz wychodził

 41. Oni ___ ___.
  They will be going in.

  będą wchodzić

  będą wychodzić

  będziesz wchodzić

  będzie wychodzić

 42. Ja ___ ___.
  I will be swimming.

  będą pływać

  będziesz pływać

  będę pływać


  będziecie pływać

 43. Ja ___ ___ ___.
  I will be smiling.

  będziesz się uśmiechał

  będę się uśmiechać

  będziemy się uśmiechali


  będziecie się uśmiechać

 44. ___ ___ bać.
  I will be afraid.

  będzie się

  będziesz się

  będą się

  będę się

 45. Ty ___ ___.
  You will be writing.

  będziecie pisaliście

  będziemy pisali

  będę pisała

  będziesz pisać

 46. Ona ___ ___.
  She will be listening.

  będzie słuchać

  będziemy słuchaliśmy

  będą słuchać


  będziecie słuchali

 47. Oni ___ ___.
  They will be talking.

  bedą rozmawiać

  będziemy rozmawiali

  będziecie rozmawiać

  będziesz rozmawiał

 48. Nie ___.
  I will not understand.

  zrozum

  zrozumiałem

  zrozumiem

  zrozumiały

 49. Nie ___.
  You will not understand.

  zrozumiem

  zrozumieją

  zrozumiesz

  zrozumie

 50. Samolot ___.
  Plane will fly.

  przylecił

  przeleci


  przeleciał

  przelecimy

 51. Samochód ___ ___.
  The car will stop.

  zatrzyma się


  zatrzymał się

  zatrzymuje się

  zatrzymała się

 52. Ja ___ ___.
  I will be taking a shower.

  wezmie prysznica

  weżmiemy prysznic

  wezmę prysznica

  wezmę prysznic

 53. Ja ___.
  I will bring.

  przywiozę

  przywiozą

  przywieziesz

  przywiezie

 54. Ty ___ ___.
  You will hold.

  będzie trzymać

  będę trzymać

  będziesz trzymać

  będziemy trzymać

 55. Ja ___.
  I will take.

  weźmiesz

  wezmę

  weźmie

  wezmą

 56. Ja ___.
  I will give.

  daję

  dałem

  dadzą

  dam

 57. Ja ___.
  I will trust.

  zaufam

  zaufasz

  zaufają


  zaufamy

 58. Ja ___.
  I will believe.

  uwierzą

  uwierzycie

  uwierzę

  uwierzymy

 59. Ona ___ ___ ciemne włosy.
  She will have dark hair.

  będzie miałaby

  będzie ma

  będzie mieli

  będzie mieć

 60. ___ ___.
  I will love to dance.

  pokocham tańczyć

  pokocham tańczę

  pokochałem tańczyć

  pokochasz tańczysz

 61. Ona ___.
  She will dance.

  zatańczyła

  zatańczy

  zatańczysz


  zatańczą

 62. ___.
  I will be buying.

  kupisz

  kupi

  kupimy

  kupię

 63. Ona ___ sprzedawać.
  She will be selling.

  będziemy

  będziecie

  będzie

  będą

 64. Ja ___ wychodzić.
  I will be leaving.

  będzie

  będę

  będziesz

  będziemy

 65. Ja ___.
  I will be coming.

  przyjdę

  przyjdziesz

  przyjdzie

  przyjdą

 66. Ty ___ ___.
  You will be sleeping.

  będziesz spać

  będą spali

  będziemy spać

  będzie spał

 67. ___ życzyć.
  I will wish.

  będziemy

  bedziesz

  bedzie

  będę

 68. Ona ___ ___.
  She will live.

  będę żyć

  będzie żyć


  będziecie żyć

  będziesz żyć

 69. Ja ___.
  I will create.

  stwarzam

  stworzyłem

  stwarzałem

  stworzę

 70. Ja ___ ___.
  I will dream.

  będę śnić

  będę śniłem

  będę śnię

  będę śniłam

 71. ___.
  I will be cleaning.

  posprząta

  posprzątasz

  posprzątam

  posprzątamy

 72. ___.
  I will be falling.

  upadam

  upadnę

  upaść

  upadniesz

 73. Ja ___ ___.
  I will be busy.

  będę zająć

  będę zajęty

  będziemy zajęci

  będą zajęte

 74. Ja ___.
  I will make.

  zrobisz

  zrobią

  zrobimy

  zrobię

 75. Co ty ___?
  What will you do?

  zrobiłeś

  zrobisz

  zrobię

  zrobi

 76. Ja ___.
  I will build.

  zbudujecie

  zbudujemy

  zbudują

  zbuduję

 77. On ___ ___.
  He will draws.

  będzie rysowała

  będzie rysował

  będą rysować

  będziemy rysowali

 78. ___ ___.
  We will paint.

  będziemy malować

  będę malował

  będziesz malowała

  bedziecie malowali

 79. ___ ___.
  I will cut.

  będą cięli

  będziesz cięła

  będzieci cięli

  będę ciąć

 80. On ___ ___.
  He will looks at.

  będziemy patrzyć

  będzie patrzył

  będziesz patrzył

  będę patrzyć

 81. To ___ ___ ___.
  It will burn.

  będzie się palić

  będzie palić

  będzie sie spaliło

  będzie się pali

 82. On ___ ___.
  He will cook.

  będziemy gotowali

  będziesz gotowała

  będzie gotował

  będę gotować

 83. ___ ___.
  I will be searching.

  będą szukać

  będę szukać

  będzie szukał

  będzie szukała

 84. Ja ___ ___.
  I will know.

  będę znam


  będę znać

  będziesz poznawać

  będzie znał

 85. Ja ___ ___.
  I will love.

  będę kochany

  będą kochać

  będziesz kochać

  będę kochać

 86. Ty ___ ___.
  You will hate.

  będziemy nienawidzili

  będę nienawidzić

  będziesz nienawidzić

  będzie nienawidził

 87. Ja ___.
  I will borrow.

  pożycz

  pożyczę

  pożyczyłbym

  pożyczyłem

 88. Ty ___.
  You will lend.

  pożyczysz

  pożyczamy


  pożyczymy

  pożyczy

 89. Ja ___ ___ ___.
  I will laugh.

  będę się uśmiechać

  będziesz się śmiać

  będę się śmiać

  będziecie się śmiali

 90. Ona ___ ___.
  She will be crying.

  będziemy krzyczeć

  będzie krzyczał

  będą krzyczały

  będzie krzyczeć

 91. Ja ___ ___.
  I will wake up.

  się obudziłam

  się budzę

  się obudzę


  się budziłem

 92. Ja ___.
  I will stand.

  postawisz

  postawi

  postawią

  postawię

 93. Ty ___.
  You will shake.

  potrząśniesz

  potrząsasz

  potrząsam

  potrząsa

 94. ___ ___.
  I will breathe.

  REPLbędą oddychaćACE

  będą oddychali

  będę oddychać

  będziesz oddychał

 95. Ty ___.
  You will send.

  wysyłasz

  wyślesz

  wyślę

  wyśle

 96. On ___.
  He will throw.

  rzuci

  rzucę

  rzucać

  rzucimy

 97. On ___.
  He will catch.

  złapię

  złapiecie

  złapiesz

  złapie

 98. ___.
  I will be laying down.

  położysz

  położy


  położę

  położymy

 99. Ja ___ ___.
  I will be waiting.

  będziemy czekali

  bedziemy czekały

  będzie czekać

  będę czekać

 100. ___ ___ ___ ___.
  I will take care of him.

  będę się nią opiekowała

  będę się nimi opiekować

  będę się nami opiekuję

  będę się nim opiekować


Posted

in

by

Tags:

Comments

3 responses to “Polish grammar verbs future tense exercises 9”

 1. Jon Wood

  Really useful site, and a nice set of exercises. Can’t comment on the accuracy of the Polish grammar, but couple of mistakes in the English:

  Q77 should read “He will draw”
  Q80 should read “He will look at”
  Q94 currently reads REPLbeda oddychacACE – I assume you made a note of wanting to replace this answer and haven’t got round to it!

  I’ll keep my eyes open for any others, keep up the good work!

 2. Simon

  Hello to you,great site:-)

  But the answer to Question 16 should be (Ona) poczuje

  Thanks,

  Simon

  1. Mark Biernat

   Thank you I have to go back and check it.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.