Categories
Polish grammar

Polish grammar verbs future tense exercises 9

Choose the Polish future tense verb conjugation.

 1. ___ ___ sklepu.
  I will be going to the store.

  pójdziesz od

  pójdę do


  poszłam do

  pójdą od

 2. Ja ___ ___ ___.
  I will be riding the train.

  będą jadą pociagiem

  będziesz jechać pociągu

  będę jechać pociągiem

  będziecie jedziecie pociągiem

 3. Ja ___ ___ ___.
  I will be driving the car.

  będę prowadzić samochód

  będziesz prowadzić samochodem

  będzie prowadziła samochód

  będą prowadzili samochodem

 4. Ty ___ ___ ___ ___.
  You will be riding on the train.

  bedzie jechać w pociągu

  będzimy jechać do pociag

  będziesz jechać w pociągu

  będziesz jechać na pociągu

 5. Ty ___ ___ ___.
  You will be driving the car.

  bedą prowadzili samochód

  będziemy prowadzić samochodem

  bedę prowadził samochodzie

  będziesz prowadzić samochód

 6. Ty ___ ___ ___ ___.
  You will be walking to the store.

  będziesz chodzić do sklepu

  będę iść do sklepu

  będzie chodziła w sklepie

  będą chodzili po sklepie

 7. Ona ___ ___ na ławce.
  She will be sitting on the bench.

  będzie siedział

  będzie siedziała

  będę siedzieć

  będziecie siedzieli

 8. ___ ___ ___ TV.
  We will be watching TV.

  wy będziecie oglądać

  my będziemy oglądamy


  wy będziecie oglądali

  my będziemy oglądać

 9. Ja ___ ___ tu.
  I will live here.

  będę żyć

  być żyła

  byłam żyłam


  będę żyję

 10. Ona ___ ___ tam.
  She will live there.

  będą żyły

  będziemy żyli

  będziesz żyć

  będzie żyć

 11. On ___ ___.
  He will be singing.

  być śpiewa

  będziesz śpiewać

  będą śpiewać

  będzie śpiewać

 12. Oni ___ ___.
  They will be speaking.

  będą mówić

  będą mówi

  być powie

  będziecie mówili

 13. My ___ ___.
  We will ask you.

  zapytam cię

  zapytamy cię

  zapytaliśmy cię

  zapytaj cię

 14. My ___.
  We will see.

  zobaczyliśmy

  zobaczy

  zobaczę

  zobaczymy

 15. Ty ___.
  You will think.

  pomyślisz

  pomyślał

  pomyślą

  pomyślę

 16. Ona ___.
  She will feel.

  poczują

  poczujemy

  poczuje

  poczujecie

 17. On ___.
  He will believe.

  uwierzą

  uwierzy


  uwierzymu

  uwierzycie

 18. Oni ___ ___.
  They will work.

  będziemy pracowali

  będziecie pracowałć

  będziesz pracowała

  będą pracować

 19. Oni ___ ___ ___.
  They will be learning.

  będą się uczą

  będą się uczyć

  będę się uczył

  będzie się uczyć

 20. My ___ ___.
  We will work.

  będzie pracował

  będziemy pracować

  będą pracować

  będę pracowała

 21. Oni ___ ___.
  They will be studying.

  będziemy studiować

  będziesz studiować

  będą studiować

  będę studiować

 22. Ona ___ ___.
  She will practice.

  będzie ćwiczyć

  będa ćwiczyli

  będę ćwiczył


  będą ćwiczyć

 23. ___ ___.
  We will play.

  będziemy gramy

  będziemy graliśmy

  będziemy grać

  będziesz grał

 24. Ja ___ ___.
  I will drink.

  będą pili

  będą pić

  będzie pić

  będę pić

 25. On ___.
  He will eat.

  zje

  zjem

  zjesz

  zjemy

 26. Ona ___ ___.
  She will be strong.

  będzie silną

  będzie silna

  będę silny

  bedzie silnym

 27. On ___ ___ ___.
  He will be in London.

  będziesz w Londyn

  będzie do Londynu

  będziecie z Londynu

  będzie w Londynie

 28. Ona ___ ___ ___.
  She will be in Paris.

  będzie w Paryżu

  będzie w Paryż

  będę w Paryża

  będą w Paryżu

 29. Ja ___ ___ ___.
  I will have a dog.

  będziesz mieć psa

  bedę mieć pies

  będę mieć psa

  będzie mieć psa

 30. My ___ ___ ___.
  We will have a dog.

  będziemy mieć psa

  będziemy mieliśmy psa

  będziemy mieć pies

  będziemy mię psu

 31. Nie ___ ___ ___.
  I will have no time.

  będę mieć czasa

  będę mieć czasu

  będę mieć czas

  będe mieć czasem

 32. Ja ___.
  I will be.

  będziesz

  byłem


  będzie

  będę

 33. Ty ___.
  You will be.

  będziesz

  będziecie

  będą

  będziemy

 34. Ona ___.
  She will be.

  była

  będą

  będę

  będzie

 35. My ___.
  We will be.

  będzie

  będziemy

  będą

  będziesz

 36. Oni ___.
  They will be.

  będziemy

  będziesz

  będą

  był

 37. Te dziewczyny ___.
  Those girls will be.

  będą

  będzie

  będziecie

  byli

 38. Ci ___ ___.
  These men will be.

  mężczyzną będziecie

  mężczyźni będziemy

  mężczyzną będziesz

  mężczyźni będą

 39. Ci mężczyźni i kobiety ____.
  Those men and women will be.

  będzie

  będę

  będziesz

  będą

 40. My ___ ___.
  We will be going out.

  będziecie wychodzić

  będą wychodzić

  będziemy wychodzić

  będziesz wychodził

 41. Oni ___ ___.
  They will be going in.

  będą wchodzić

  będą wychodzić

  będziesz wchodzić

  będzie wychodzić

 42. Ja ___ ___.
  I will be swimming.

  będą pływać

  będziesz pływać

  będę pływać


  będziecie pływać

 43. Ja ___ ___ ___.
  I will be smiling.

  będziesz się uśmiechał

  będę się uśmiechać

  będziemy się uśmiechali


  będziecie się uśmiechać

 44. ___ ___ bać.
  I will be afraid.

  będzie się

  będziesz się

  będą się

  będę się

 45. Ty ___ ___.
  You will be writing.

  będziecie pisaliście

  będziemy pisali

  będę pisała

  będziesz pisać

 46. Ona ___ ___.
  She will be listening.

  będzie słuchać

  będziemy słuchaliśmy

  będą słuchać


  będziecie słuchali

 47. Oni ___ ___.
  They will be talking.

  bedą rozmawiać

  będziemy rozmawiali

  będziecie rozmawiać

  będziesz rozmawiał

 48. Nie ___.
  I will not understand.

  zrozum

  zrozumiałem

  zrozumiem

  zrozumiały

 49. Nie ___.
  You will not understand.

  zrozumiem

  zrozumieją

  zrozumiesz

  zrozumie

 50. Samolot ___.
  Plane will fly.

  przylecił

  przeleci


  przeleciał

  przelecimy

 51. Samochód ___ ___.
  The car will stop.

  zatrzyma się


  zatrzymał się

  zatrzymuje się

  zatrzymała się

 52. Ja ___ ___.
  I will be taking a shower.

  wezmie prysznica

  weżmiemy prysznic

  wezmę prysznica

  wezmę prysznic

 53. Ja ___.
  I will bring.

  przywiozę

  przywiozą

  przywieziesz

  przywiezie

 54. Ty ___ ___.
  You will hold.

  będzie trzymać

  będę trzymać

  będziesz trzymać

  będziemy trzymać

 55. Ja ___.
  I will take.

  weźmiesz

  wezmę

  weźmie

  wezmą

 56. Ja ___.
  I will give.

  daję

  dałem

  dadzą

  dam

 57. Ja ___.
  I will trust.

  zaufam

  zaufasz

  zaufają


  zaufamy

 58. Ja ___.
  I will believe.

  uwierzą

  uwierzycie

  uwierzę

  uwierzymy

 59. Ona ___ ___ ciemne włosy.
  She will have dark hair.

  będzie miałaby

  będzie ma

  będzie mieli

  będzie mieć

 60. ___ ___.
  I will love to dance.

  pokocham tańczyć

  pokocham tańczę

  pokochałem tańczyć

  pokochasz tańczysz

 61. Ona ___.
  She will dance.

  zatańczyła

  zatańczy

  zatańczysz


  zatańczą

 62. ___.
  I will be buying.

  kupisz

  kupi

  kupimy

  kupię

 63. Ona ___ sprzedawać.
  She will be selling.

  będziemy

  będziecie

  będzie

  będą

 64. Ja ___ wychodzić.
  I will be leaving.

  będzie

  będę

  będziesz

  będziemy

 65. Ja ___.
  I will be coming.

  przyjdę

  przyjdziesz

  przyjdzie

  przyjdą

 66. Ty ___ ___.
  You will be sleeping.

  będziesz spać

  będą spali

  będziemy spać

  będzie spał

 67. ___ życzyć.
  I will wish.

  będziemy

  bedziesz

  bedzie

  będę

 68. Ona ___ ___.
  She will live.

  będę żyć

  będzie żyć


  będziecie żyć

  będziesz żyć

 69. Ja ___.
  I will create.

  stwarzam

  stworzyłem

  stwarzałem

  stworzę

 70. Ja ___ ___.
  I will dream.

  będę śnić

  będę śniłem

  będę śnię

  będę śniłam

 71. ___.
  I will be cleaning.

  posprząta

  posprzątasz

  posprzątam

  posprzątamy

 72. ___.
  I will be falling.

  upadam

  upadnę

  upaść

  upadniesz

 73. Ja ___ ___.
  I will be busy.

  będę zająć

  będę zajęty

  będziemy zajęci

  będą zajęte

 74. Ja ___.
  I will make.

  zrobisz

  zrobią

  zrobimy

  zrobię

 75. Co ty ___?
  What will you do?

  zrobiłeś

  zrobisz

  zrobię

  zrobi

 76. Ja ___.
  I will build.

  zbudujecie

  zbudujemy

  zbudują

  zbuduję

 77. On ___ ___.
  He will draws.

  będzie rysowała

  będzie rysował

  będą rysować

  będziemy rysowali

 78. ___ ___.
  We will paint.

  będziemy malować

  będę malował

  będziesz malowała

  bedziecie malowali

 79. ___ ___.
  I will cut.

  będą cięli

  będziesz cięła

  będzieci cięli

  będę ciąć

 80. On ___ ___.
  He will looks at.

  będziemy patrzyć

  będzie patrzył

  będziesz patrzył

  będę patrzyć

 81. To ___ ___ ___.
  It will burn.

  będzie się palić

  będzie palić

  będzie sie spaliło

  będzie się pali

 82. On ___ ___.
  He will cook.

  będziemy gotowali

  będziesz gotowała

  będzie gotował

  będę gotować

 83. ___ ___.
  I will be searching.

  będą szukać

  będę szukać

  będzie szukał

  będzie szukała

 84. Ja ___ ___.
  I will know.

  będę znam


  będę znać

  będziesz poznawać

  będzie znał

 85. Ja ___ ___.
  I will love.

  będę kochany

  będą kochać

  będziesz kochać

  będę kochać

 86. Ty ___ ___.
  You will hate.

  będziemy nienawidzili

  będę nienawidzić

  będziesz nienawidzić

  będzie nienawidził

 87. Ja ___.
  I will borrow.

  pożycz

  pożyczę

  pożyczyłbym

  pożyczyłem

 88. Ty ___.
  You will lend.

  pożyczysz

  pożyczamy


  pożyczymy

  pożyczy

 89. Ja ___ ___ ___.
  I will laugh.

  będę się uśmiechać

  będziesz się śmiać

  będę się śmiać

  będziecie się śmiali

 90. Ona ___ ___.
  She will be crying.

  będziemy krzyczeć

  będzie krzyczał

  będą krzyczały

  będzie krzyczeć

 91. Ja ___ ___.
  I will wake up.

  się obudziłam

  się budzę

  się obudzę


  się budziłem

 92. Ja ___.
  I will stand.

  postawisz

  postawi

  postawią

  postawię

 93. Ty ___.
  You will shake.

  potrząśniesz

  potrząsasz

  potrząsam

  potrząsa

 94. ___ ___.
  I will breathe.

  REPLbędą oddychaćACE

  będą oddychali

  będę oddychać

  będziesz oddychał

 95. Ty ___.
  You will send.

  wysyłasz

  wyślesz

  wyślę

  wyśle

 96. On ___.
  He will throw.

  rzuci

  rzucę

  rzucać

  rzucimy

 97. On ___.
  He will catch.

  złapię

  złapiecie

  złapiesz

  złapie

 98. ___.
  I will be laying down.

  położysz

  położy


  położę

  położymy

 99. Ja ___ ___.
  I will be waiting.

  będziemy czekali

  bedziemy czekały

  będzie czekać

  będę czekać

 100. ___ ___ ___ ___.
  I will take care of him.

  będę się nią opiekowała

  będę się nimi opiekować

  będę się nami opiekuję

  będę się nim opiekować

By Mark Biernat

Live in Krakow and St. Augustine. I love Poland
If you like what I write like this Polish site on FB.

3 replies on “Polish grammar verbs future tense exercises 9”

Really useful site, and a nice set of exercises. Can’t comment on the accuracy of the Polish grammar, but couple of mistakes in the English:

Q77 should read “He will draw”
Q80 should read “He will look at”
Q94 currently reads REPLbeda oddychacACE – I assume you made a note of wanting to replace this answer and haven’t got round to it!

I’ll keep my eyes open for any others, keep up the good work!

Hello to you,great site:-)

But the answer to Question 16 should be (Ona) poczuje

Thanks,

Simon

Thank you I have to go back and check it.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.