Polish grammar verbs past tense exercises 8

Polishverbs past tense

Choose the Polish past tense verb conjugation.

 1. Ja ___ do sklepu.
  I was going to the store.
  szedł
  szła
  szliśmy
  szedłem

 2. Ja ___ pociągiem.
  I was riding the train.
  jechał

  jechać
  jechałem
  jadę

 3. Ja ___ samochód.
  I was driving the car.
  prowadziłem
  prowadziliście
  prowadziliśmy
  prowadziła

 4. Ty ___ w pociągu.
  You were riding on the train.
  jechałem
  jechała
  jechałeś

  jechał

 5. Ty ___ samochód.
  You were driving the car.
  prowadziłem
  prowadziłeś
  prowadziła
  prowadziliśmy

 6. Wy ___ do sklepu.
  You were walking to the store.
  chodziliście
  chodzić
  chodziły
  chodził

 7. Ona ___ na ławce.
  She was sitting on the bench.
  siedzi
  siedział
  siedzieli
  siedziała

 8. My ___ TV.
  We were watching TV.
  oglądali
  oglądałem
  oglądałam
  oglądaliśmy

 9. Ja ___ tu.
  I lived here.
  żyłem
  żył
  żyli
  żyły

 10. Ona ___ tam.
  She lives there.
  żyję
  żyje
  żyła
  żył

 11. On ___ ł.
  He was singing.
  śpiewałem
  śpiewałam
  śpiewałaś

  śpiewał

 12. Oni ___.
  They were speaking.
  mówili
  mówiłem
  mówił
  mówiła

 13. My ___ cię.
  We asked you.
  zapytaliście
  zapytaliśmy
  zapytały
  zapytali

 14. My ___.
  We saw.
  zobaczyłam
  zobaczyłeś
  zobaczyliśmy
  zobaczyłyście

 15. Ty ___.
  You thought.
  pomyślał

  pomyślałeś
  pomyślełem
  pomyśleliśmy

 16. Ona ___.
  She felt.
  poczuli
  poczuł
  poczuła
  poczułam

 17. On ___ł.
  He believed.
  uwierzyłem
  uwierzyłeś

  uwierzył
  uwierzyliście

 18. Oni ___.
  They worked.
  pracowali
  pracowaliśmy
  pracował
  pracowałeś

 19. Oni ___ ___.
  They were learning.
  uczyłam się
  uczyli się
  uczyliśmy się
  uczyłaś się

 20. Oni ___.
  They were studying.
  studiowali
  studiowałem
  studiowaliśmy
  studiował

 21. Ona ___.
  She practiced.
  ćwiczyliśmy
  ćiwczyliście
  ćwiczyłem
  ćwiczyła

 22. ___.
  We played.
  graliście
  graliśmy
  grali
  grały

 23. ___.
  I drank.
  piła
  pił
  piłem
  piłeś

 24. On ___.
  He ate.
  zjadłam
  zjadłem
  zjadła
  zjadł

 25. Ona ___ silna.
  She was strong.
  była
  był
  byli
  były

 26. On ___ł w Londynie.
  He was in London.
  byłem

  był
  byłam
  byłeś

 27. Ona ___ w Paryżu.
  She was in Paris.
  był
  być
  byli
  była

 28. Ja ___ psa.
  I had a dog.
  miał
  mieliśmy
  miałem
  mieliście

 29. My ___ psa.
  We had a dog.
  miałem
  miałaś
  mieliście
  mieliśmy

 30. Nie ___ czasu.
  I have no time.
  miałam
  miałyśmy
  miałaś
  miałyście

 31. Ja ___.
  I was.
  byłem
  były
  byli
  byliśmy

 32. Ty ___.
  You were.
  byłem
  byłeś
  byliśmy
  byli

 33. Ona ___.
  She was.
  być
  był
  byłem

  była

 34. On ___.
  He was.
  była
  był
  byłem
  było

 35. My ___.
  We were.
  byliście
  byliśmy
  byłam
  był

 36. Oni ___.
  They were.
  byli
  byłam
  było
  byliście

 37. Te dziewczyny ___.
  Those girls were.
  był
  byłem
  były
  byliśmy

 38. Ci mężczyźni ___.
  These men were.
  były
  byliście
  byliśmy
  byli

 39. Ci mężczyźni i kobiety ___.
  Those men and women were.
  byli
  były
  była
  był

 40. My ___.
  We were going out.
  wychodzili
  wychodziliśmy
  wychodziliście
  wychodziłyści

 41. Oni ___.
  They were going in.
  wychodziliśmy

  wychodzili
  wychodził
  wychodziłem

 42. Ja ___.
  I was swimming.
  płynąłem
  płynął
  płynęła
  płynęły

 43. ___ ___.
  I was smiling.
  uśmiechałaś się
  uśmiechaliśmy się
  uśmiechaliście się
  uśmiechłem się

 44. ___ ___.
  I was afraid.
  bałem się
  bałeś się
  baliście się
  bałyście się

 45. Ty ___.
  You were writing.
  pisałem
  pisałeś

  pisałaś
  pisaliście

 46. Ona ___.
  She was listening.
  słuchałały
  słuchała
  słuchałam
  słuchałaś

 47. Oni ___.
  They were talking.
  rozmawialiśmy
  rozmawiali
  rozmawiałem
  rozmawiałes

 48. Nie ___.
  I did not understand.
  rozumiałeś
  rozumieli
  rozumiałem
  rozumiała

 49. Ty ___?
  Did you understand?
  zrozumiał
  zrozumiała
  zrozumiałem
  zrozumiałeś

 50. Samolot ___.
  Plane flew.
  przeleciał
  przeleciały
  przelecielismy
  przelecieliście

 51. Samochód ___ ___.
  The car stopped.
  zatrzymała się
  zatrzymał się
  zatrzymaliśmy się
  zatrzymało się

 52. Ja ___ prysznic.
  I was taking a shower.
  wziął
  wziąłeś
  wziąłem
  wzięliśmy

 53. ___.
  I brought.
  przywiozałem
  przywiozły
  przywieźli
  przywiozłeś

 54. Ty ___.
  You held.
  trzymała
  trzymałem
  trzymałeś
  trzymaliśmy

 55. Ja ___.
  I took.
  wziąłem
  wziąłeś
  wzięła
  wziął

 56. ___.
  I gave.
  dała
  dałaś
  dałem
  dali

 57. ___.
  I trusted.
  zaufaliśmy
  zaufałem
  zaufałas
  zaufaliście

 58. ___.
  I believed.
  uwierzyła
  uwierzyłem
  uwierzyło
  uwierzyłaś

 59. Ona ___ ciemne włosy.
  She had dark hair.
  miałeś
  miałam

  miało
  miała

 60. ___ tańczyć.
  I loved to dance.
  kochaliśmy
  kochała
  kochałem
  kochałeś

 61. Ona ___.
  She danced.
  tańczyła
  tańczyło
  tańczyłam
  tańczyłaś

 62. Ja ___.
  I bought.
  kupiłłaś
  kupiłeś
  kupiłem
  kupili

 63. Ona ___.
  She sold.
  sprzedali
  sprzedała
  sprzedało
  sprzedałam

 64. ___.
  I left.
  wyszła
  wyszedłem
  wyszliśmy
  wyszły

 65. ___.
  I came.
  przyszedłem
  przeyszłaś
  przyszli
  przyszedł

 66. Ty ___.
  You were sleeping.
  spała
  spało
  spali
  spałeś

 67. ___.
  I wished.
  życzyliśmy
  życzyliście
  życzyłem
  życzyłeś

 68. Ona ___.
  She lived.
  żył
  żyła
  żyło
  żyli

 69. Ja ___.
  I created.
  stworzyłem
  stworzył
  stowrzyłeś
  stworzyli

 70. Ja ___.
  I dreamed.
  śnił
  śniłeś
  śniłem
  śniliśmy

 71. ___.
  I cleaned.
  sprzątalismy
  sprzątał
  sprzątali
  sprzątałem

 72. ___.
  I was falling.
  upadła
  upadłem

  upadłeś
  upadli

 73. Byłem ___.
  I was busy.
  zajęci
  zajęci
  zajęta
  zajęte

 74. ___.
  I made.
  zrobiłeś
  zrobił
  zrobiła
  zrobiłem

 75. Co ty ___?
  What did you do?
  zrobili
  zrobiłeś
  zrobiłem
  zrobiły

 76. ___.
  I built.
  zbudowali
  zbudowaliśmy
  zbudowałem
  zbudowałeś

 77. On ___ł.
  He drawed.
  rysował
  rysowałem
  rysowało
  rysowałaś

 78. My ___.
  We painted.
  malowaliście
  malowali
  malowaliśmy
  malowali

 79. ___.
  I cut.
  cięła
  ciąłem
  cieliśmy
  ciąłeś

 80. On ___.
  He looked.
  patrzyliście
  patrzyła
  patrzyło
  patrzył

 81. To się ___.
  It burned.
  spaliło
  spalił
  spaliłeś
  spaliłem

 82. On ___.
  He cooked.
  ugotowała
  ugotowali
  ugotował
  ugotowaliśmy

 83. ___.
  I searched.
  szukałem
  szulali
  szukaliście
  szukały

 84. ___.
  I knew.
  znali
  znaliście
  znałem
  znaliśmy

 85. ___ tańczyć.
  I loved to dance.
  kochaliście
  kochałaś
  kochałeś
  kochałem

 86. Ty ___.
  You hated.
  nienawidziliśmy
  nienawidziłem
  nienawidziłeś
  nienawidzili

 87. Ja ___.
  I borrowed.
  pożyczył
  pożyczyłem
  pożyczyła
  pożyczyli

 88. Ty ___.
  You lended.
  pożyczyłeś

  pożyczył
  pożyczyłem
  pożyczyli

 89. ___ ___.
  I laughed.
  śmiali się
  śmiały się
  śmiałaś się
  śmiałem się

 90. Ona ___.
  She was crying.
  krzyczeli
  krzyczała
  krzyczałem
  krzyczeliście

 91. ___ ___.
  I woke up.
  obudziłyście się
  obudziłaś się
  obudziłem się
  obudził się

 92. ___.
  I stood.
  stanąłem
  stanęło
  stanął
  stanąłeś

 93. ___ ___.
  You shook.
  trzęsła się
  trzęsło się
  trząsłeś się
  trząsł się

 94. ___.
  I breathed.
  oddychała
  oddychałem
  oddychałeś
  oddychałaś

 95. Ty ___.
  You sent.
  wysłał
  wysłała
  wysłano

  wysłałeś

 96. On ___.
  He threw.
  rzucił
  rzucili
  rzuciłem
  rzuciłeś

 97. On ___.
  He catched.
  złapałam
  złapała
  złapałaś
  złapał

 98. ___.
  I was laying down.
  położył
  położyliśmy
  położyłem
  położyłeś

 99. Ja ___.
  I was waiting.
  czekałem
  czekaliście
  czekałyście
  czekali

 100. ___ ___ nim.
  I took care of him.
  opiekowała się
  opiekowali się
  opiekowaliście się
  opiekowałam się


Posted

in

by

Tags:

Comments

4 responses to “Polish grammar verbs past tense exercises 8”

 1. Jon Wood

  Good set of questions, but a couple of corrections:

  q30 I think should be I didn’t have time, because (as I understand is) I have no time would be nie mam czasu

  q45 both pisalas and pisales are correct, because the question does not specify a gender

  There are also several questions in which the incorrect past tense forms are used:

  q77 drew (rather than drawed)
  q88 lent (rather than lended)
  q97 caught (rather than catched)
  q98 lying down (rather than laying down)

  Cheers!
  Jon

 2. Lucy

  I am working through these exercises and finding them really, really useful. I think Your drill approach is a great idea, so thanks for putting all these exercises on the web!

  I have a question on this set: Should 67 be ‘I wished’ rather than ‘I washed’?

  1. Mark Biernat

   Thanks I need to check some more of these grammar drills. I am focusing now on Polish flaschards which will be verb centered.

 3. Tine

  It says it’s not correct and of course pisałeś is the correct male form, but isn’t pisałaś also correct when we are talking about a woman who wrote something? I’m confused here. What would the correct form of “You (girl) wrote” be?
  thanks, t

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.