Polishverbs past tense

Choose the Polish past tense verb conjugation.

 1. Ja ___ do sklepu.
  I was going to the store.
  szedł
  szła
  szliśmy
  szedłem

 2. Ja ___ pociągiem.
  I was riding the train.
  jechał

  jechać
  jechałem
  jadę

 3. Ja ___ samochód.
  I was driving the car.
  prowadziłem
  prowadziliście
  prowadziliśmy
  prowadziła

 4. Ty ___ w pociągu.
  You were riding on the train.
  jechałem
  jechała
  jechałeś

  jechał

 5. Ty ___ samochód.
  You were driving the car.
  prowadziłem
  prowadziłeś
  prowadziła
  prowadziliśmy

 6. Wy ___ do sklepu.
  You were walking to the store.
  chodziliście
  chodzić
  chodziły
  chodził

 7. Ona ___ na ławce.
  She was sitting on the bench.
  siedzi
  siedział
  siedzieli
  siedziała

 8. My ___ TV.
  We were watching TV.
  oglądali
  oglądałem
  oglądałam
  oglądaliśmy

 9. Ja ___ tu.
  I lived here.
  żyłem
  żył
  żyli
  żyły

 10. Ona ___ tam.
  She lives there.
  żyję
  żyje
  żyła
  żył

 11. On ___ ł.
  He was singing.
  śpiewałem
  śpiewałam
  śpiewałaś

  śpiewał

 12. Oni ___.
  They were speaking.
  mówili
  mówiłem
  mówił
  mówiła

 13. My ___ cię.
  We asked you.
  zapytaliście
  zapytaliśmy
  zapytały
  zapytali

 14. My ___.
  We saw.
  zobaczyłam
  zobaczyłeś
  zobaczyliśmy
  zobaczyłyście

 15. Ty ___.
  You thought.
  pomyślał

  pomyślałeś
  pomyślełem
  pomyśleliśmy

 16. Ona ___.
  She felt.
  poczuli
  poczuł
  poczuła
  poczułam

 17. On ___ł.
  He believed.
  uwierzyłem
  uwierzyłeś

  uwierzył
  uwierzyliście

 18. Oni ___.
  They worked.
  pracowali
  pracowaliśmy
  pracował
  pracowałeś

 19. Oni ___ ___.
  They were learning.
  uczyłam się
  uczyli się
  uczyliśmy się
  uczyłaś się

 20. Oni ___.
  They were studying.
  studiowali
  studiowałem
  studiowaliśmy
  studiował

 21. Ona ___.
  She practiced.
  ćwiczyliśmy
  ćiwczyliście
  ćwiczyłem
  ćwiczyła

 22. ___.
  We played.
  graliście
  graliśmy
  grali
  grały

 23. ___.
  I drank.
  piła
  pił
  piłem
  piłeś

 24. On ___.
  He ate.
  zjadłam
  zjadłem
  zjadła
  zjadł

 25. Ona ___ silna.
  She was strong.
  była
  był
  byli
  były

 26. On ___ł w Londynie.
  He was in London.
  byłem

  był
  byłam
  byłeś

 27. Ona ___ w Paryżu.
  She was in Paris.
  był
  być
  byli
  była

 28. Ja ___ psa.
  I had a dog.
  miał
  mieliśmy
  miałem
  mieliście

 29. My ___ psa.
  We had a dog.
  miałem
  miałaś
  mieliście
  mieliśmy

 30. Nie ___ czasu.
  I have no time.
  miałam
  miałyśmy
  miałaś
  miałyście

 31. Ja ___.
  I was.
  byłem
  były
  byli
  byliśmy

 32. Ty ___.
  You were.
  byłem
  byłeś
  byliśmy
  byli

 33. Ona ___.
  She was.
  być
  był
  byłem

  była

 34. On ___.
  He was.
  była
  był
  byłem
  było

 35. My ___.
  We were.
  byliście
  byliśmy
  byłam
  był

 36. Oni ___.
  They were.
  byli
  byłam
  było
  byliście

 37. Te dziewczyny ___.
  Those girls were.
  był
  byłem
  były
  byliśmy

 38. Ci mężczyźni ___.
  These men were.
  były
  byliście
  byliśmy
  byli

 39. Ci mężczyźni i kobiety ___.
  Those men and women were.
  byli
  były
  była
  był

 40. My ___.
  We were going out.
  wychodzili
  wychodziliśmy
  wychodziliście
  wychodziłyści

 41. Oni ___.
  They were going in.
  wychodziliśmy

  wychodzili
  wychodził
  wychodziłem

 42. Ja ___.
  I was swimming.
  płynąłem
  płynął
  płynęła
  płynęły

 43. ___ ___.
  I was smiling.
  uśmiechałaś się
  uśmiechaliśmy się
  uśmiechaliście się
  uśmiechłem się

 44. ___ ___.
  I was afraid.
  bałem się
  bałeś się
  baliście się
  bałyście się

 45. Ty ___.
  You were writing.
  pisałem
  pisałeś

  pisałaś
  pisaliście

 46. Ona ___.
  She was listening.
  słuchałały
  słuchała
  słuchałam
  słuchałaś

 47. Oni ___.
  They were talking.
  rozmawialiśmy
  rozmawiali
  rozmawiałem
  rozmawiałes

 48. Nie ___.
  I did not understand.
  rozumiałeś
  rozumieli
  rozumiałem
  rozumiała

 49. Ty ___?
  Did you understand?
  zrozumiał
  zrozumiała
  zrozumiałem
  zrozumiałeś

 50. Samolot ___.
  Plane flew.
  przeleciał
  przeleciały
  przelecielismy
  przelecieliście

 51. Samochód ___ ___.
  The car stopped.
  zatrzymała się
  zatrzymał się
  zatrzymaliśmy się
  zatrzymało się

 52. Ja ___ prysznic.
  I was taking a shower.
  wziął
  wziąłeś
  wziąłem
  wzięliśmy

 53. ___.
  I brought.
  przywiozałem
  przywiozły
  przywieźli
  przywiozłeś

 54. Ty ___.
  You held.
  trzymała
  trzymałem
  trzymałeś
  trzymaliśmy

 55. Ja ___.
  I took.
  wziąłem
  wziąłeś
  wzięła
  wziął

 56. ___.
  I gave.
  dała
  dałaś
  dałem
  dali

 57. ___.
  I trusted.
  zaufaliśmy
  zaufałem
  zaufałas
  zaufaliście

 58. ___.
  I believed.
  uwierzyła
  uwierzyłem
  uwierzyło
  uwierzyłaś

 59. Ona ___ ciemne włosy.
  She had dark hair.
  miałeś
  miałam

  miało
  miała

 60. ___ tańczyć.
  I loved to dance.
  kochaliśmy
  kochała
  kochałem
  kochałeś

 61. Ona ___.
  She danced.
  tańczyła
  tańczyło
  tańczyłam
  tańczyłaś

 62. Ja ___.
  I bought.
  kupiłłaś
  kupiłeś
  kupiłem
  kupili

 63. Ona ___.
  She sold.
  sprzedali
  sprzedała
  sprzedało
  sprzedałam

 64. ___.
  I left.
  wyszła
  wyszedłem
  wyszliśmy
  wyszły

 65. ___.
  I came.
  przyszedłem
  przeyszłaś
  przyszli
  przyszedł

 66. Ty ___.
  You were sleeping.
  spała
  spało
  spali
  spałeś

 67. ___.
  I wished.
  życzyliśmy
  życzyliście
  życzyłem
  życzyłeś

 68. Ona ___.
  She lived.
  żył
  żyła
  żyło
  żyli

 69. Ja ___.
  I created.
  stworzyłem
  stworzył
  stowrzyłeś
  stworzyli

 70. Ja ___.
  I dreamed.
  śnił
  śniłeś
  śniłem
  śniliśmy

 71. ___.
  I cleaned.
  sprzątalismy
  sprzątał
  sprzątali
  sprzątałem

 72. ___.
  I was falling.
  upadła
  upadłem

  upadłeś
  upadli

 73. Byłem ___.
  I was busy.
  zajęci
  zajęci
  zajęta
  zajęte

 74. ___.
  I made.
  zrobiłeś
  zrobił
  zrobiła
  zrobiłem

 75. Co ty ___?
  What did you do?
  zrobili
  zrobiłeś
  zrobiłem
  zrobiły

 76. ___.
  I built.
  zbudowali
  zbudowaliśmy
  zbudowałem
  zbudowałeś

 77. On ___ł.
  He drawed.
  rysował
  rysowałem
  rysowało
  rysowałaś

 78. My ___.
  We painted.
  malowaliście
  malowali
  malowaliśmy
  malowali

 79. ___.
  I cut.
  cięła
  ciąłem
  cieliśmy
  ciąłeś

 80. On ___.
  He looked.
  patrzyliście
  patrzyła
  patrzyło
  patrzył

 81. To się ___.
  It burned.
  spaliło
  spalił
  spaliłeś
  spaliłem

 82. On ___.
  He cooked.
  ugotowała
  ugotowali
  ugotował
  ugotowaliśmy

 83. ___.
  I searched.
  szukałem
  szulali
  szukaliście
  szukały

 84. ___.
  I knew.
  znali
  znaliście
  znałem
  znaliśmy

 85. ___ tańczyć.
  I loved to dance.
  kochaliście
  kochałaś
  kochałeś
  kochałem

 86. Ty ___.
  You hated.
  nienawidziliśmy
  nienawidziłem
  nienawidziłeś
  nienawidzili

 87. Ja ___.
  I borrowed.
  pożyczył
  pożyczyłem
  pożyczyła
  pożyczyli

 88. Ty ___.
  You lended.
  pożyczyłeś

  pożyczył
  pożyczyłem
  pożyczyli

 89. ___ ___.
  I laughed.
  śmiali się
  śmiały się
  śmiałaś się
  śmiałem się

 90. Ona ___.
  She was crying.
  krzyczeli
  krzyczała
  krzyczałem
  krzyczeliście

 91. ___ ___.
  I woke up.
  obudziłyście się
  obudziłaś się
  obudziłem się
  obudził się

 92. ___.
  I stood.
  stanąłem
  stanęło
  stanął
  stanąłeś

 93. ___ ___.
  You shook.
  trzęsła się
  trzęsło się
  trząsłeś się
  trząsł się

 94. ___.
  I breathed.
  oddychała
  oddychałem
  oddychałeś
  oddychałaś

 95. Ty ___.
  You sent.
  wysłał
  wysłała
  wysłano

  wysłałeś

 96. On ___.
  He threw.
  rzucił
  rzucili
  rzuciłem
  rzuciłeś

 97. On ___.
  He catched.
  złapałam
  złapała
  złapałaś
  złapał

 98. ___.
  I was laying down.
  położył
  położyliśmy
  położyłem
  położyłeś

 99. Ja ___.
  I was waiting.
  czekałem
  czekaliście
  czekałyście
  czekali

 100. ___ ___ nim.
  I took care of him.
  opiekowała się
  opiekowali się
  opiekowaliście się
  opiekowałam się