Polish noun case identification

Choose the Polish case.

 1. This is a hat.
  nominative
  accusative
  locative

  genitive

 2. Mark!!!
  accusative
  dative
  vocative

  locative

 3. na ___
  on ___
  locative
  accusative
  instrumental
  genitive

 4. pod stołem
  under the table
  locative
  instrumental
  genitive
  nominative

 5. o ___
  about ___
  genitive

  accusative
  instrumental
  locative

 6. z ___
  with ___
  nominative
  accusative
  locative
  instrumental

 7. We are going by tram.
  instrumental
  genitive
  locative
  accusative

 8. Avery’s house
  accusative
  genitive
  instrumental
  locative

 9. I am giving it to Monika.
  dative
  vocative
  instrumental
  accusative

 10. I do not have my key.
  locative
  instrumental
  genitive
  accusative

 11. I have ___
  genitive
  accusative
  instrumental
  locative

 12. I like ___
  locative
  instrumental
  accusative
  genitive

 13. Lubie góry.
  I like mountains.
  nominative
  accusative
  locative
  genitive

 14. Nie mam czasu.
  I have no time.
  genitive
  instrumental
  locative
  accusative

 15. po ___
  after ___
  genitive
  locative
  accusative
  instrumental

 16. Lecę do Francji.
  I am flying to France.
  dative
  genitive
  accusative
  nominative

 17. przy ___
  by ___
  locative
  accusative
  genitive

  nominative

 18. w ___
  in ___
  accusative
  locative
  vocative
  genitive

 19. dom mojego brata
  my brother’s house
  instrumental
  locative

  vocative
  genitive

 20. Gertha jest Niemką
  Gertha is German
  genitive
  nominative
  instrumental
  locative

 21. Jestem studentem
  I am a student
  nominative

  locative
  genitive
  instrumental

 22. Ewa i Maria są Hiszpankami
  Eve and Mary are Spanish
  instrumental
  locative
  dative
  nominative

 23. Dziewczyny plotkują o swoich chłopcach.
  The girls are gossiping about their boyfriends.
  nominative
  instrumental
  genitive
  locative

 24. I see ___
  accusative
  nominative
  locative
  genitive

 25. Marek pocałował Anię.
  Mark kissed Ania.
  locative
  accusative

  instrumental
  genitive

 26. Wczoraj obejrzałem “Przeminęło z wiatrem”.
  Yesterday I saw “Gone with the wind”.
  accusative
  instrumental
  locative
  genitive

 27. Otworzyłem okno.
  I opened the window.
  genitive
  locative
  dative
  accusative

 28. Robię zdjęcie.
  I am taking a photo.
  instrumental
  accusative
  locative
  genitive

 29. To jest moja rodzina.
  This is my family.
  instrumental
  accusative

  genitive
  nominative

 30. Przeniosłem krzesła do pokoju.
  I moved the chair to the room.
  instrumental
  nominative
  accusative
  genitive

 31. Film był o lasach tropikalnych w Amazonii.
  The film was about the rainforest in Amazonia.
  accusative
  dative
  instrumental
  locative

 32. Myję ręce.
  I am washing my hands.
  accusative
  locative
  instrumental
  genitive

 33. Czytam Garfielda.
  I read Garfield.
  genitive
  nominative
  locative
  accusative

 34. Mówię do niej.
  I am talking to her.
  genitive
  instrumental

  nominative
  accusative

 35. Starałem się mu to wyjaśnić.
  I tried to explain it to him.
  dative
  locative
  genitive
  instrumental

 36. Zmieniłem mieszkanie.
  I changed the apartment.
  accusative
  nominative
  dative
  locative

 37. Sklep jest zamknięty.
  The shop is closed.
  genitive
  locative
  nominative
  accusative

 38. Chłopiec stworzył ogromny zamek z piasku.
  The boy created the enormous sand castle.
  instrumental
  accusative

  genitive
  locative

 39. Wracam z Anglii.
  I am returning from England.
  instrumental
  locative
  genitive
  accusative

 40. To nie jest koniec świata.
  It is not the end of the world.
  genitive
  accusative
  instrumental
  locative

 41. On jedzie autobusem.
  He is going by bus.
  dative
  genitive
  accusative
  instrumental

 42. Znalazłem wiele prezentów pod choinką.
  I found a lot of presents under the Christmas tree.
  instrumental & locative
  genitive & instrumental
  accusative & nominative
  locative

 43. Jestem studentką.
  I am a student.
  locative
  accusative
  instrumental
  genitive

 44. Kot siedzi na dachu.
  The cat is sitting on the roof.
  accusative
  nominative

  genitive
  locative

 45. Niedźwiedź był w jaskini.
  The bear was in the cave.
  dative
  genitive
  instrumental
  locative

 46. Kasia wraca jutro.
  Kate is returning tomorrow.
  vocative
  genitive
  locative
  nominative

 47. Babcia upiekła szarlotkę.
  The grandmother baked the apple pie.
  locative
  accusative
  genitive
  nominative

 48. Strażak uratował kota z płonącego budynku.
  The fireman rescued a cat from a burning building.
  locative
  dative & nominative
  genitive
  accusative & genitive

 49. Nie mogę znaleźć mojej przyjaciółki.
  I can not find my friend.
  accusative
  locative
  instrumental
  genitive

 50. Nie ma męża.
  She does not have a husband.
  instrumental
  locative
  genitive
  nominative

 51. bez sensu
  without sense
  nominative
  locative
  genitive
  accusative

 52. Ufam ludziom.
  I trust people.
  dative
  accusative
  locative
  genitive

 53. Zawsze słucham swojej mamy.
  I always listen to my mother.
  genitive
  vocative
  instrumental
  locative

 54. Potrzebuję wody.
  I need water.
  locative
  instrumental
  genitive
  nominative

 55. Aniu!!!
  nominative
  genitive
  locative
  vocative

 56. looking for ___
  locative
  genitive
  instrumental
  nominative

 57. Kowboj pomógł Mohikanom.
  The Cowboy helped the Mohican.
  nominative
  dative
  instrumental
  locative

 58. Kto idzie do wigwamu?
  Who is going to the wigwam?
  locative
  nominative
  instrumental
  genitive

 59. Czym podróżują dzieci?
  By what means are the children traveling?
  genitive
  instrumental
  locative
  nominative

 60. pod namiontem
  under (or inside) the tent
  accusative
  locative
  instrumental

  genitive

 61. Oni chowają się w beczce.
  They are hiding in the barrel.
  nominative

  locative
  instrumental
  genitive

 62. Chowają się przed duchami.
  They are hiding from the ghost.
  genitive
  instrumental
  dative
  locative

 63. w kuchni
  in the kitchen
  locative
  genitive
  vocative
  instrumental

 64. przy ognisku
  next to the fire
  genitive
  instrumental
  locative
  vocative

 65. I saw the dog.
  nominative
  genitive
  locative
  accusative

 66. I love reading books.
  instrumental
  genitive
  accusative
  nominative

 67. On łapie motyle.
  He is catching the butterfly.
  locative
  instrumental
  accusative
  genitive

 68. Która ryba leży na stole?
  Which fish is on the table?
  dative
  nominative
  locative
  genitive

 69. Jest ranek.
  It is morning.
  instrumental
  genitive

  locative
  nominative

 70. Jestem katolikiem.
  I am Catholic.
  instrumental
  genitive
  locative
  nominative

 71. Szukam klucza do drzwi.
  I’m looking for the key to my door.
  locative

  genitive
  instrumental
  nominative

 72. Nie chciałem nadużyć jego gościnności.
  I didn’t want to take the advantage of his hospitality.
  locative
  instrumental
  nominative
  genitive

 73. Zbieramy grzyby.
  We are picking mushrooms.
  accusative
  genitive
  nominative
  instrumental

 74. dużo ___
  many ___
  dative
  vocative
  locative
  genitive

 75. kilka ___
  a few ____
  nominative
  instrumental
  genitive
  locative

 76. koło ___
  near ___
  nominative
  locative
  instrumental
  genitive

 77. nad ___
  above ___
  genitive
  locative

  accusative
  instrumental

 78. od ___
  since ___
  genitive
  nominative
  instrumental
  locative

 79. na ___
  on ___
  accusative

  dative
  locative
  genitive

 80. dokoła ___
  around ___
  accusative
  genitive
  locative
  vocative

 81. po ___
  after ___
  locative
  vocative
  accusative
  genitive

 82. za ___
  behind ___
  instrumental
  genitive
  locative
  accusative

 83. przed ___
  in front of ___
  accusative
  genitive
  locative
  instrumental

 84. Pożyczam mu pieniądze.
  I am lending him money.
  nominative
  dative
  locative
  accusative

 85. obok ___
  beside ___
  accusative
  genitive

  instrumental
  locative

 86. Brat jest miły.
  My brother is nice.
  accusative

  nominative
  locative
  instrumental

 87. On zna mojego brata.
  He knows my brother.
  locative
  instrumental
  genitive
  accusative

 88. Córka brata jest miła.
  My brother’s daughter is pleasant.
  nominative
  accusative
  instrumental
  genitive

 89. Brat jest miły.
  My brother is old.
  accusative
  locative
  nominative
  genitive

 90. Kocham brata.
  I love my brother.
  genitive
  dative
  accusative
  instrumental

 91. Włosy mojego brata są krótkie.
  My brother’s hair is short.
  nominative
  locative

  accusative
  instrumental

 92. Mój kolega czeka.
  My friend is waiting.
  genitive

  locative
  nominative
  accusative

 93. To jest samochód mojego kolegi.
  This is the car of my friend.
  nominative
  instrumental
  genitive
  accusative

 94. Nie kupuję jabłek.
  I do not buy apples.
  locative
  genitive
  dative
  instrumental

 95. Kupuję jabłka.
  I buy apples.
  locative
  accusative
  genitive
  instrumental

 96. Nie znam Warszawy.
  I do not know Warsaw.
  instrumental
  locative

  accusative
  genitive

 97. Oni znają mojego kolegę.
  They know my friend.
  accusative
  genitive
  locative
  instrumental

 98. Czekam na dwoje dzieci!
  I am waiting for two children!
  genitive
  vocative
  instrumental
  accusative

 99. Pokój ma drzwi.
  The room has doors.
  instrumental
  nominative
  accusative
  genitive

 100. Mam parę kubków.
  I have a few cups.
  instrumental
  genitive
  locative

  accusative