Polish prepositions

Choose the best Polish word.

 1. Książka jest ___ stole.
  The book is on the table.

  na

  obok


  przy

  w

 2. Jesteśmy ___ restauracji.
  We are in the resurant.

  przy


  w

  od

  nad

 3. To jest ___ mnie.
  It is beside me.

  za

  przede

  przy

  obok

 4. Jedziemy ___ pociągu.
  We are riding on the train.

  na

  w

  między

  przez

 5. Co jest ___ pudle?
  What is in the box?

  za

  do

  w

  obok

 6. Kto jest ___ zasłoną?
  who is behind the curtain?

  za

  z

  pod

  po

 7. Czy jesteśmy ___ domu?
  Are we near home?

  blisko

  daleko

  naprzeciw

  za

 8. Stoję ___ księgarnią.
  I am standing in front of the bookstore.

  obok

  między

  przy

  przed

 9. Ona płacze ___ dykotece.
  She is crying at the disco.

  w

  na

  do

  pod

 10. Chłopiec jest ___ samochodzie.
  The boy is in the car.

  na

  od

  pod

  w

 11. ___
  right

  naprzeciwko

  prawo

  lewo

  z przodu

 12. ___
  left

  lewo

  prawo

  za

  obok

 13. ___
  straight

  lewo

  prosto

  prawo


  pomiędzy

 14. ___
  opposite

  obok

  przed


  prosto

  naprzeciwko

 15. ___
  in

  do

  w

  od

  na

 16. ___
  on

  na


  w

  z

  za

 17. ___
  under

  nad

  obok

  przed

  pod

 18. ___
  next to

  wzdłuż

  między

  obok

  od

 19. ___
  behind

  za

  z

  przy

  do

 20. ___
  in front of

  przy

  nad

  obok

  przed

 21. ___
  up

  w gorę

  obok

  w dół

  na bok

 22. ___
  down

  w górę ł

  wzdłuż

  przed

  w dół

 23. ___
  near

  od

  między


  blisko

  nad

 24. ___
  far


  daleko

  za

  do

 25. ___
  here

  tam

  tutaj

  blisko

  obok

 26. ___
  there

  tu

  przy

  tam

  przed

 27. ___ rogiem
  round the corner

  za

  pod

  obok

  w

 28. ___ ulicy
  along the street

  przez

  na

  wśród

  wzdłuż

 29. ___ most
  over the bridge

  przez

  przy

  po

  przed

 30. ___ park
  through the park

  przed

  przy


  przez

  po

 31. ___ jest bank?
  Where is the bank?

  gdzie

  skąd

  który

  kiedy

 32. Czy jest tu ___ okolicy bank?
  Is there a bank near here?

  za

  w

  do

  na

 33. Jak mogę dojść ___ banku?
  How can I get to the bank?

  na

  od

  w

  do

 34. Czy może mi Pani/Pan/Państwo wskazać drogę ___ banku?
  Can you tell me the way to the bank?

  do

  z

  przy


  przez

 35. Jest ___ rogiem.
  It is around the corner.

  z

  za

  w

  obok

 36. Jest ___ ___.
  It is on the right.

  na prawo

  na lewo


  prosto

  z tyłu

 37. Jest ___ ___.
  It is on the left.

  na prawo


  na wprost

  na lewo

  naprzeciwko

 38. Jest ___.
  It is not far.

  niedaleko

  blisko

  obok

  przy

 39. Jest ___.
  It is near here.

  z tyłu

  daleko

  w pobliżu

  na prawo

 40. Jest ___.
  It is over there.

  tu

  na

  w

  tam

 41. Jest ___ fryzjera.
  It is opposite the hairdresser.

  na prawo

  na lewo

  naprzeciwko

  między

 42. Jest ___ kina.
  It is next to the cinema.

  obok

  przy

  z tyłu


  gdzieś

 43. Idź ___ tej ulicy.
  Go along this street.

  wszerz

  wzdłuż

  po

  obok

 44. Idź ___.
  Go straight ahead.

  po

  w lewo

  za

  prosto

 45. Idź ___ z park.
  Go through the park.

  przez

  przy

  przed

  po

 46. ___.
  Turn around.

  prosto

  zawróć

  wzdłuż

  poprzez

 47. Skręć ___ ___.
  Turn right.

  w prawo

  w lewo

  między

  spośród

 48. Skręć ___ ___.
  Turn left.

  z tyłu

  w prawo

  w lewo

  zawróć

 49. Patrz ___ ___.
  Look up.

  w górę

  pod górę

  z góry

  na górę

 50. Patrz ___ ___.
  Look down.

  w lewo

  w dół

  w bok

  do tyłu

 51. Patrzę ___ twoje oczy.
  I am looking into your eyes.

  do

  od

  w

  na

 52. Patrzę ___ ciebie.
  I am looking at you.

  w

  za

  nad

  na

 53. Chleb ___ masła.
  Bread without butter.

  z

  bez

  od

  między

 54. Ten kwiat jest ___ ciebie.
  This flower is for you.

  do

  z

  od

  dla

 55. Idę ___ szkoły.
  I am going to school.

  od

  do

  na

  obok

 56. Wracam ___ szkoły.
  I am coming from the school.

  ze

  z

  spośród


  ponad

 57. Ona mieszka ___ centrum.
  She lives near the center.

  daleko

  obok

  blisko

  w

 58. Niemcy ___ ___ Polską ___ Francją.
  Germany is between Poland and France.

  leżą obok…a

  leżą między…a

  leżą spośród…a

  leżą wzdłuż…a

 59. Roślina jest ___ oknie.
  The plant is on the window.

  w

  po

  na

  przy

 60. Samolot jest ___ nami.
  The plane is above our heads.

  nad


  pod

  w

  na

 61. Co jest ___ chłodu?
  What is the opposite of cold?

  obok

  przed

  przeciwieństwem

  podobieństwem

 62. Rozmawiamy ___ naszych relacjach.
  We are talking about our relationship.

  o

  u

  na

  przy

 63. Ona siedzi ___ mnie.
  She is sitting besides me.

  nad

  pod

  obok

  w

 64. Jestem___ Bostonu.
  I am from Boston.

  z

  do

  przy

  blisko

 65. Jadę ___ Bostonu.
  I am going to Boston.

  obok

  w

  ku

  do

 66. ___ obiedzie.
  After dinner.

  przy

  w czasie


  po

  przed

 67. ___ horyzontem.
  Beyond the horizon.

  na

  pod

  za

  naprzeciwo

 68. Biegnę ___ wiatr.
  I am running against the wind.

  za

  z

  pod

  na

 69. Ona stoi ___ mną.
  She is standing in front of me.

  przy

  obok

  za

  przede

 70. Duch przeszedł ___ścianę.
  The ghost went through the wall.

  przez

  do

  wzdłuż

  obok

 71. Autobus przejechał ___ nas.
  The bus went by us.

  przy

  obok

  do

  od

 72. Usiedliśmy ___ gałęzi.
  We sat on the bench.

  na

  przed

  nad

  w

 73. Wybiegłem ___ domu.
  I ran out of the house.

  do

  naprzeciw

  wzdłuż

  z

 74. Spaceruję ___ tobą.
  I am walking with you.

  od

  w

  z

  za

 75. Idę ___ tobą.
  I am walking behind you.

  obok

  przy

  przed

  za

 76. Strona jest ___ ksiażce.
  The paper is in the book.

  w

  do

  na


  blisko

 77. Obserwowałem ją ___ okno.
  I watched her through the window.

  w

  nad

  pod

  przez

 78. Ona obejrzała się ___ mną.
  She looked back at me.

  na

  za

  do

  przy

 79. Ja nie jestem ___ samochodzie.
  I am not in the car.

  z

  po

  w

  przed

 80. My rozmawialiśmy ___ telefon.
  We were talking on the phone.

  na

  w

  za

  przez

 81. Piszę ___ zeszycie.
  I am writing in the book.

  w

  po

  na

  do

 82. Poniedziałek jest ___ wtorkiem.
  Monday is before Tuesday.

  obok

  przed

  za

  po

 83. Środa jest ___ wtorku.
  Wednesday is after Tuesday.

  po


  przed

  za

  przy

 84. Indianin jest ___ wigwamie.
  The indian is in the wigwam.

  nad

  pod

  przed

  w

 85. Kowboj jest ___ koniu.
  The cowboy is on the horse.

  nad

  na

  naprzeciw

  wzdłuż

 86. Kowboj zszedł ___ konia.
  The cowboy is off the horse.

  po

  od

  na

  z

 87. Kowboj leży ___ ziemi.
  The cowboy is laying on the ground.

  na

  pod

  przed


  za

 88. Indianin jest ___ lesie.
  The indian is in the forrest.

  na

  w

  nad

  między

 89. Eskimos jest ___ iglo.
  The eskimo is in the inglu.

  pod

  wzdłuż

  po

  w

 90. Pingwin jest___ lodzie.
  The penquin is on the ice.

  od

  w

  z

  na

 91. Foka jest ___ wodzie.
  The seal is in the water.

  w

  na

  obok

  pod

 92. Statek jest ___ morzu.
  The ship is in the sea.

  wzdłuż

  pomiędzy

  na

  w

 93. Owca jest ___ statku.
  The sheep is on the ship.

  pod

  do

  od

  na

 94. Ona sprzedaje muszle ___ plaży.
  She sells seashells on the seashore.

  przed

  w

  po


  na

 95. Pierścionek jest ___ jej palcu.
  The ring is on her fingue.

  wokół

  na


  wzdłuż

  obok

 96. Kapelusz jest ___ jego głowie.
  The hat is on his head.

  na

  przez

  do

  z

 97. Jemy ___ świecach.
  We ate by candleliight.

  nad

  obok

  przy

  przed

 98. Ona jest ___ TV.
  She is on TV.

  na

  w

  za

  od

 99. Oglądam ją ___ TV.
  I am watching her on TV.

  między

  obok

  wzdłuż


  w

 100. Anioły są ___ niebie.
  Angels are in heaven.

  w


  na

  za

  nad