Polish grammar possessives exercises 5

Polish possessives

Choose the best Polish word.

 1. ___ brat.
  My brother.

  mój

  moja

  mojy

  mojowi

 2. To jest ___ ___.
  This is my book.

  moja książka

  moje książke

  moją książką

  moję książkę

 3. To jest ___ ___.
  This is your book.

  twoja książke

  twoja książka

  twoj książką

  twoją książkę

 4. To jest ___ ___.
  This is their book.

  jej książką

  jej książka

  ich książka

  ich książką

 5. To jest ___ ___.
  This is her book.

  naszego książką

  jego książkego

  jejemu książką

  jej książka

 6. To jest ___ ___.
  This is our book.

  naszego książke

  naszego książką

  nasza książka

  naszą książka

 7. To jest ___ ___.
  This is his book.

  jej książka

  jego książkę

  jego książka

  jego książką

 8. To jest ___ ___.
  This is my house.

  mójego domu

  mója doma

  móje dom

  mój dom

 9. To jest ___ ___.
  This is your house.

  twója dom

  twój dom

  twóją domą

  twója domu

 10. To jest ___ ___.
  This is his house.

  jej dom

  jego dom

  ich dom

  jegą domą

 11. To jest ___ ___.
  This is her house.

  jej doma

  jeja dom

  jeja domą

  jej dom

 12. To jest ___ ___.
  This is our house.

  naszym doma


  naszego domego

  naszą dom

  nasz dom

 13. To jest ___ ___.
  This is their house.

  ichemu domem

  ichem domu

  ich dome

  ich dom

 14. To jest ___ ___.
  This is my child.

  mojo dziecko

  moje dziecko

  mojym dziecko

  moje dziecke

 15. To jest ___ ___.
  This is your child.

  twojo dziecko

  twoje dzieckego

  twoj dzieck

  twoje dziecko

 16. To jest ___ ___.
  This is their child.

  ich dziecka

  iche dzieck

  ich dziecko

  ich dziecku

 17. To jest ___ ___.
  This is his child.

  jegy dziecky

  jej dziecko

  jego dziecko

  jego dziecki

 18. To jest ___ ___.
  This is her child.

  je dziecko

  jej dziecko

  jejo dziecko


  jej dzieck

 19. To są ___ ___.
  These are my children.

  móje dziecy

  mój dziecko

  móji dziecy

  moje dzieci

 20. To są ___ ___.
  These are her books.

  jej książka

  jej książki

  ja książki

  je książki

 21. To są ___ ___.
  These are our homes.

  nasz mieszkanią

  nasze mieszkania

  nasz mieszkanie

  nasz mieszkanią

 22. To są ___ ___.
  These are his pens.

  jego piórą

  jej pióra


  jego pióra

  jego pióru

 23. Ja lubię ___ ___.
  I like my book.

  moje książkę

  moj książką

  moją książkę

  moja książkę

 24. Ja nie mam ___ ___.
  I do not have my pen.

  mojego pióra

  moja pióra

  moje pióra

  moj pióra

 25. Ja nie mam ___ ___.
  I do not have my wallet.

  moje portfelą

  mojego portfela

  moje portfel

  moje portfelą

 26. Ona nie ma ___ ___.
  She does not have her purse.

  jejego portfela


  jeje portfela

  jej portfelą

  swojego portfela

 27. Ja daję ___ ___ ___.
  I am giving her my money.

  ich moje pieniądze

  jej moja pieniądze

  jej moje pieniądzę

  jej moje pieniądze

 28. Po ___ ___.
  After my exam.

  moim egzaminię

  moje egzaminie

  moja egzaminia

  moim egzaminie

 29. Przed ___ ___.
  Before my performance.

  moja przedstawiena

  moje przedstawienie

  moim przedstawieniem

  mamy przedstawieny

 30. On siedzi w ___ ___.
  He is sitting on thier boat.

  ich łódźa

  ich łódźe

  jej łódź

  ich łodzi

 31. Ja siedzę na ___ ___.
  I am sitting on my hands.

  moiom ręcem

  moich rękach

  moję ręcę

  moje ręcę

 32. Ja zobaczyłem ___ ___.
  I saw our house.

  nasz domu

  nasy dom

  nasz dom

  jej dom

 33. Ja zobaczyłem ___ ___.
  I saw their car.

  ichy samochódy

  ich samochódu

  ich samochód

  ichoim samochódem

 34. Ja ufam ___ ___.
  I trust my judgement.

  mojemu poglądowiom

  mojemu poglądowi

  mojemion poglądowi

  moje poglądowi

 35. ___ ___!
  My Mark!

  Mój Marku

  Mojemu Marku

  Moim Marku

  Mojego Marka

 36. Ona bierze ___ ___.
  She is taking my money.

  moje pieniądzę

  moje pieniądze

  moj pieniądze

  moiom pieniądzem

 37. Oni są pod ___ ___.
  They are under our roof.

  nasz dach

  naszy dachy


  naszyem dachem

  naszym dachem

 38. To jest ___ ___ ___.
  This is her American friend.

  jejem Amerykanin przyjacielem

  jego Amerykańskiego przyjaciel

  jej Amerykański przyjaciel

  jej Amerykański przyjacieli

 39. To jest ___ ___.
  This is my doctor.

  moim lekarzem

  mojy lekarzy

  moj lekarz

  moje lekarz

 40. Pod ___ ___.
  Under our table.

  naszy stołe

  naszym stołem

  nasz stołe

  nasz stoł

 41. My jedziemy w ___ ___.
  We are riding in his car.

  jego samochodzie

  jej samochod

  jego samochodego

  jej samochodi

 42. Ja lubię ___ ___ ___.
  I like her green hat.

  jej zielonego kapelusza

  jej zielony kapeluszowi

  jej zielony kapelusz

  jej zielonemu kapeluszowi

 43. Ja widze ___ ___ ___.
  I see their yellow car.

  ich żółty samochód

  ich żółty samochódu

  ich żółtym samochodem

  ich żółta samochód

 44. Ja mam ___ ___ ___.
  I have a her pink balloon.

  jej różowy balona

  jej różowego balonu

  jej różowy balon

  jej różowa balon

 45. Ja zobaczę się z ___ ___.
  I see our teachers.

  naszymi nauczycielem

  naszymi nauczycielami

  naszą nauczycielami

  naszymych nauczycieli

 46. Jej czerwona sukienka jest na ___ ___.
  Her red dress is on my chair.

  mojego krześle

  moje krzesło

  moim krzesła

  moim krześle

 47. ___ ___ dzwoni.
  My phone is ringing.

  Mój telefony

  Mój telefon

  Mój telefonu

  Mojego telefonu

 48. ___ ___ dzwoni.
  Her phone is ringing.

  Jej telefon

  Jej telefony

  Jej telefonu


  Jego telefon

 49. Wyprasuj ___ ___.
  Iron your clothes.

  twoje ubranie

  twoje ubrania

  twojego ubrania

  twojemu ubraniu

 50. Nakarm ___ ___.
  Feed my sheep.

  moja owca

  moją owcy


  mojej owcę

  moją owcę

 51. Pan jest ___ ___.
  The Lord is my sheperd.

  moim pasterz

  moim pasterzem

  mojego pasterzem

  mój pasterz

 52. ___ ___ i ___ ___ są tym, co mnie pociesza.
  Your rod and your staff protect and comfort me.

  Twój kij … Twoja laski

  Twojego kija … Twojej laski

  Twój kij … Twoja laska

  Twoja kij … Twój laska

 53. Ja na wieki będę sławił ___ ___.
  I will give glory to your name forever.

  Twe imiona

  Twój imię

  Twe imie

  Twe imię

 54. Bo wielkie było dla mnie ___ ___.
  For your love for me is very great.

  Twoje miłosierdzie

  Twoje miłosierdzia

  Twój miłosierdzie

  Twojego miłosierdzia

 55. Uczyń ___ ___ znak – zapowiedź pomyślności.
  Send me a sign of your favor.

  do mnie

  dla mój


  dla mnie

  dla mojego

 56. Stworzył więc Bóg człowieka na ___ ___.
  God created man in his own image.

  swoim obrazem

  swój obraz

  swój obraza

  swojego obrazu

 57. Na obraz Boży go ___.
  God patterned them after himself.

  stworzył

  stwarzał

  stworzy

  stwarza

 58. Idziemy do ___ ___.
  We are going to her house.

  jej dom

  jej domem

  jego domu

  jej domu

 59. Idziemy ___ ___ ___.
  We are going to their house.

  do waszego domu

  w ich domu

  do ich domu


  do ich dom

 60. Jej czerwona sukienka ___ ___ ___ krześle.
  Her red dress is on my chair.

  jest na moim

  jest w moim


  są na moim

  jest na moje

 61. ___ ___ są bliźniakami.
  My cousins are twins.

  Moi kuzyn

  Mój kuzyn

  Moich kuzynów

  Moi kuzyni

 62. ___ ___ mieszka w Warszawie.
  My friend lives in Warsaw.

  Moje przyjaciółki

  Mojej przyjaciółka

  Mój przyjaciółka

  Moja przyjaciółka

 63. Nie lubię ___ ___.
  I do not like my school.

  mojej szkole

  moja szkoła


  mojej szkoły

  mojej szkole

 64. Oglądam ___ ___ ___.
  I am looking at my old photos.

  moje stare zdjęcia

  moje stara zdjęcie

  moim stare zdjęcia

  moim starym zdjęciom

 65. ___ ___.
  Our father.

  Ojcze nasz

  Ojcu naszemu

  Ojcze na

  Ojcze naszym

 66. On oddał ___ ___
  He give his son.

  swojemu syna

  swojego syna

  swoim syna

  swojego synowi

 67. Opowiadam dowcip ___ ___.
  I am telling a joke to my friend.

  mojego znajomemu

  moim znajomym

  mojej znajomemu


  mojemu znajomemu

 68. Patrzę ___ ___ ___.
  I am looking at his flowers.

  na jemu kwiat

  na jego kwiat

  na jego kwiaty

  na jej kwiaty

 69. Pracuję w ___ ___.
  I am working in my garden.

  moim ogrodzie

  mój ogród

  moim ogrodu

  moich ogrodzie

 70. Rozmawiam z ___ ___.
  I am speaking with my sister.

  moja siostra

  moją siostrą

  mnie siostra

  mojej siostry

 71. Spaceruje ___ ___ ___.
  I am walking with my boyfriend.

  z moim chłopakiem

  z moim chłopaku

  z mój chłopak

  z moich chłopakiem

 72. Szukam ___ ___.
  I am looking for my wallet.

  mojemu portfelowi

  mojego portfela

  mojej portfela

  mój portfel

 73. Ta książka jest potrzebna ___ ___.
  This book is needed by my friend.

  mojego kolegi

  mojemu kolegom

  moich koledze

  mojemu koledze

 74. Te zółte rękawiczki ___ ___.
  These yellow gloves are mine.

  są moje

  są mój

  są moja

  są moich

 75. To jest ___ ___.
  This is his son.

  jego syn

  jego syna

  jego synu

  jego synowi

 76. To jest ___ ___.
  This is my home.

  mojego domu

  moja dom


  mój dom

  mojemu domowi

 77. To jest ___ ___.
  This is my family.

  mojej rodziny


  moja rodzina

  mój rodzina

  moim rodzina

 78. To nie jest ___ ___.
  This is not his car.

  jego samochódu

  jego samochód

  jego samochódem

  jemu samochód

 79. W drodze do domu wstąpię ___ ___ ___.
  On the way home I will visit my friend.

  do moja przyjacióka

  do mój przyjacióki

  do moich przyjaciół

  do mojej przyjacióki

 80. Wieczorem odwiedzę ___ ___.
  In the evening I will see my grandparents.

  moich dziadków


  moim dziadkom

  moich dziadka

  moich dziadek

 81. ___ ___ ślub w Paryżu.
  We had our wedding in Paris.

  Wzięliśmy naszego

  Wzięliśmy nasz

  Weźniemy nasz

  Wzięliśmy naszym

 82. ___ ___ ___.
  I do not want it.

  Nie chcę temu

  Nie chcę tych


  Nie chciałam tego

  Nie chcę tego

 83. To zwroty które ___ ___ ___.
  This sentences are good to now for You.

  ciebie się przydadzą

  ci się przydają

  ci się przydadzą

  ci się przydały

 84. Kiedy inni ___ ___.
  When others are helping you.

  cię pomagają

  ci pomagają

  ci pomagały

  ci pomagamy

 85. Proszę daj mi ___ ___.
  Please give me my pencil.

  mój ołówka

  moim ołówekiem

  mojego ołówka

  mój ołówek

 86. Anioł stracił ___ ___.
  The angle lost his wings.

  swoje skrzydło

  swoich skrzydeł

  swój skrzydło

  swoje skrzydła

 87. Posłuchaj ___ ___.
  Listen to your heart,

  swojemu sercu

  swojej serca

  swojego serca

  swojemu sercu

 88. Serce ___ ___ ___ powody.
  Heart has his own reasons.

  ma swoich własnych

  ma swoją własną

  ma swój własny

  ma swoje własne

 89. To jest ___ ___ ___.
  This is her beautiful photo.

  jej piękne zdjęcie

  jego piękne zdjęcie


  jej pięknych zdjęć

  jej pięknym zdjęciom

 90. Ona otworzyła ___ ___.
  She opened his eyes.

  jemu oczy

  jego oczy

  jego oczach

  jego oczom

 91. Kocham ___ ___.
  I love your hair.

  twoich włosów

  twoim włosom

  twojemu włosu

  twoje włosy

 92. Ona uwielbia ___ ___.
  She adores my voice.

  mój głosa

  moje głosy


  moja gło

  mój głos

 93. Kocham ___ ___.
  I love her eyes.

  jej oczy

  jej oczom

  jej oczu

  jej oko

 94. ___ ___ jest biała jak pierwszy zimowy śnieg.
  Her face is white like winters first snow.

  Jej twarz

  Jej twarzy

  Jego twarz

  Jemu twarz

 95. Na tym jest ___ ___.
  There is your name on it.

  twojego imię

  twoje imię

  twojego imienia

  twój imię

 96. Całą długą noc ___ ___.
  You were looking for me whole night long.

  szukałaś mojego

  szukałaś moim

  szukałaś mój

  szukałaś mnie

 97. Byłam tutaj ___ ___ ___ przez cały czas.
  I was here waiting for you all time.

  czekając na cię

  czekając na ciebie

  czekając na twój

  czekając na tobie

 98. Zaoferowałem jej ___ ___.
  I offered her my apple.

  moje jabłko

  moja jabłko

  mojemu jabłku

  mojej jabłko

 99. Rozmawiamy o chłopcach ___ ___ ___.
  We are talking about the boys from our school.

  z nasza szkoła

  z naszej szkoły

  z naszej szkole

  z naszą szkołą

 100. Skończmy ___ ___ ___.
  Lets finish this subject.

  z tych tematem

  z tymi tematemi


  z tym tematem

  z temu tematu


Posted

in

by

Tags:

Comments

3 responses to “Polish grammar possessives exercises 5”

 1. Lucy

  83: ‘This sentences are good to now for You’ is incorrect. It should perhaps read: ‘These sentences are good for you for now’. It’s not a very natural sentence in English though.

 2. Anka

  There is something strange in #34.
  I think, we can say in Polish “Ja ufam mojemu poglądowi”, but more naturally is “Ja ufam swojemu poglądowi”.
  And, of course, “ja” can be omitted and typical Pole omit it, but I guess you want to emphasize who do it.

  The same in 49. I’d rather say “Wyprasuj swoje ubrania.”. Your form is for me VERY strange, although I don’t know if it is a mistake.

  Getting sentences from religion can be dangerous. For example:
  “55.Uczyń dla mnie znak – zapowiedź pomyślności.
  Send me a sign of your favor.”
  Your translation into English (or from English into Polish) is not equivalent.
  “Send me a sign” in Polish is rather “Ześlij mi znak”.
  So, “Send me a sign of your favor.” “Ześlij mi znak swojej pomyślności.”
  “Uczyń dla mnie znak” in English probably can be “Make a sign for me”? In really I am not sure but something like this.
  So it is pointless to giving those sentences together.

  There is a mistake in 71! Ha, I knew that you have to do some mistakes in so long exercise! If “I am walking” then “SpacerujĘ”. If “Spaceruje” then “she/he is walking”. Of course, that is just a typo but it is a mistake.

  There should be a “żółte”, not “zółte” in 74.

  And that’s all, I think. I like to search mistakes in texts which I understand. And because I am a Pole, I can search them in your exercise 😀 And when I am writing comment, I am improving my English, I believe 🙂 That is why I wrote it.
  Sorry for all linguistic mistakes. 😉

  1. Mark Biernat

   Thank you, I wrote this a few years ago, I am not a native speaker in Polish and really need to go back and clean this up. Thank you very much.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.